Vittjåkk, Arvidsjaur

0 kr

Alla bilder

Visa på karta

Intresseanmälan

  * Obligatoriska fält,
  ** Vänligen fyll i minst ett telefonnummer.

  Fastighetsbeteckning

  Svärdlandet 1:8 samt del av 1:17

  Adress

  Vittjåkk - Arvidsjaur

  Kommun

  Arvidsjaur

  Typ

  1 plan

  Boendeform

  Rörelse

  Byggår

  1998

  Tomtarea

  103 000m2

  Område

  Arvidsjaur

  Vittjåkk skidanläggning

  Vittjåkk skidanläggning har älskats av många i över 50 år. Nu finns chansen för dig att köpa anläggningen och ta den in i framtiden. Anbud inklusive affärsplan ska vara kommunen tillhanda senast 2018-04-30. Naturreservatet har ombildats, mark har införskaffats, detaljplanen är klar och tillstånd från reservatsföreskrifterna och från Natura 2000-bestämmelserna finns på plats. Nu saknas bara den rätta exploatören! Detaljplanen möjliggör en utveckling av området med campingstugor, hotell, toppstugor och större husvagnscamping samt en helt ny skidbacke och ny skidlift. Genom detta har kommunen satt upp ramarna och vill nu se kreativa utvecklingsplaner. Kommunens målbild är en anläggning som tar tillvara områdets möjligheter sommar så väl som vinter. Vi vill se att varumärket Vittjåkk fortsätter bidra till att göra Arvidsjaur till en än mer attraktiv plats att leva och verka i. Kommunen ser att framtida exploatör kan vara såväl en lokal som en nationell eller internationell exploatör som visar en övertygande och engagerande plan för anläggningens framtida utveckling.

  Ansvarig mäklare

  Extra kontaktperson

  Alla bilder

  Visning

  Är du intresserad?

  Beskrivning

  Tomt

  Vittjåkk skidanläggning omfattas av flera fastigheter. Fastigheten Svärdlandet 1:8 där Vittjåkks restaurang finns köpte Arvidsjaurs kommun av staten genom Statens Fastighetsverk oktober 2017. Arvidsjaur 1:1 ägs av Svenska kyrkan. För verksamhetens behov arrenderas mark av Svenska kyrkan. Arvidsjaurs kommun arrenderar ytterligare mark från Svärdlandet 1:17 av Naturvårdsverket för nyttjande av mark för skidliftar och nerfarter på Vittjåkk.

  Byggnad/Renoveringar

  Byggnadsår: 1998

  Uppvärmning

  Pelletspanna och el

  Restaurang

  Befintlig restaurang uppfördes år 1998 efter en omfattande brand som totalförstörde den första restaurangen som byggdes på Vittjåkk. Restaurangdelen består av lokal med plats för cirka 90 personer, serveringskök, varumottagning och fyra toaletter. Värmestugan består av bagagerum och fyra toaletter. Byggnadens bruttoarea är 315 m2.

  Servicebyggnad

  Servicebyggnaden inrymmer duschar, kök mm.

  Vägbeskrivning

  Cirka 8 km sydväst om Arvidsjaurs samhälle.

  Övrigt

  Bland vidsträckta myrar och mäktiga skogslandskap bryter lågfjället Vittjåkk horisonten. Cirka 8 km sydväst om Arvidsjaurs samhälle i Norrbottens inland ligger Vittjåkk med sina lavklädda granar, dvärgbjörkar och öppna hedmarker, miljöer som annars återfinns i Svenska fjällkedjan. Vittjåkkområdet, "de fem topparnas fjäll" består av Vittjåkk i norr, Trollberget och Akkanålke i väst och Guorbbabuovda och Dobmake i söder. Centralt i området finns en större sjö, Stenträsket. Detta komplex består av till synes orörd vildmark med granurskog och vegetation som kännetecknar mark i höglänta områden. Utan överdrift kan området i sin helhet sägas utgöra ett eldorado för friluftsmänniskor av olika kategorier. Redan tidigt vände arvidsjaurbor sina blickar mot Vittjåkk. Under 1930-talet uppförde Skid- och Friluftsfrämjandet en stuga på fjället. Men det var först i början på 1950-talet då Arvidsjaurs kommun tillsatte en turistnämnd som exploateringen av Vittjåkk tog fart. Vägen upp till Vittjåkk asfalterades, parkeringsplats för cirka 1000 bilar anlades, en serveringsstuga byggdes och den första liften monterades. 1965 förslog turistnämnden att Vittjåkk skulle fortsatt exploateras med en stugby närmare Stenträsket med motiveringen att Stenträsket var en av förutsättningarna för en lyckad verksamhet.

  Läs mer

  Omgivning

  Beskrivning av omgivningen

  Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbotten, ett län som har mer glesbygd och landsbygd än de flesta andra regionerna i Europa. Norrbottens inland erbjuder unika möjligheter för testverksamhet och upplevelsenäring. Tillgången till vidsträckta områden, kyla, is, snö och mörker i kombination med modern informationsteknik gör glesheten till en konkurrensfördel och tillväxtfaktor. Klimatet och de naturgivna förutsättningarna gör att länet har unika möjligheter för skogsbruk och för att odla råvaror för exempelvis närproducerade livsmedel. Stora delar av de nationella naturtillgångarna som mineraler, skog och vattenkraft återfinns i Norrbotten och utgör stor del av regionens Bruttoregionprodukt (BRP). Arvidsjaurs strategiska placering gör det möjligt att lätt att nå det mesta. Inom cirka 15 mil kan Östersjökusten nås med städer som Luleå, Piteå och Skellefteå. Inom samma avstånd men åt väster nås den vackra fjällvärlden. Arvidsjaurs kommun har idag cirka 70 naturreservat och Norrbotten som region har cirka 400. Detta innebär att det är skyddad natur som inte får avverkas eller åverkas och som alla får vistas i. I Sverige finns "allemansrätten", vilket innebär att alla har rätt att vistas i skog och mark - utan att själv vara markägare. Allemansrätten möjliggör också rätten att plocka bär och svamp, vandra och uppleva naturen samt övernatta tillfälligt i skogen. Detta under förutsättning att skog och mark inte förstörs, att djur eller djurungar inte störs samt att allt skräp och annat medhavt inte lämnas kvar i naturen. Mer om allemansrätten går att läsa på många olika språk på http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Allemansratten-pa-andra-sprak/. 95 % av hela Sveriges nationalparksarea finns i Norrbottens åtta nationalparker. De närmsta, från Arvidsjaur sett, är Pieljekaise i Arjeplogsfjällen och Sarek i Jokkmokk, men det finns även planer på att Reivo naturreservat i Arvidsjaurs kommun ska bli nationalpark framöver.

  Kommunikation

  Att kunna känna sig fri och obegränsad är något som många värdesätter högt. En viktig del i detta är kommunikation. Arvidsjaur är lokaliserat vid en nod i vägnätet, där tre stora vägar, riksväg 94, riksväg 95 och E45:an möts. Det gör att det är lätt och smidigt att ta sig till och från Arvidsjaur, oavsett från vilket väderstreck färden utgår ifrån. Arvidsjaurs flygplats är lokaliserad endast en mil utanför samhället. Flygkommunikationen till orten är god, 1-2 timmar till eller från Stockholm. Detta gör att det är fullt möjligt att ta sig till och från Stockholm för ärenden (eller nöjen) över dagen och sedan tillbaka. På vintern ökar frekvensen på flygtrafiken och det går att ta sig till och från Arvidsjaur från ett antal destinationer i Europa såsom Frankfurt-Hahn, Stuttgart, Hannover, München och Birmingham. Antalet passagerare ökar stadigt varje år och förra året (2016) närmade sig passagerarantalet 60 000 stycken. Med knappt två timmars bilresa nås ytterligare två flygplatser, Skellefteå och Luleå, med avgångar till Gotland, Stockholm och Göteborg i Sverige, Oslo i Norge, Köpenhamn i Danmark, flertalet större orter och charterdestinationer i Europa samt Thailand och USA. Digitala kommunikationer är en viktig del i vårt dagliga liv. Stora delar av Arvidsjaurs samhälle är anslutet till fiber och möjliggör att Arvidsjaur är del i den digitala utvecklingen. Arbete pågår just nu med att ta de första stegen mot det nationella målet om en hundraprocentig fiberbredbandstäckning, både i samhället och i byarna runt om i kommunen. På den norska sidan gränsen öppnar under 2019 Tjernfjellstunneln vilket kommer att innebära bättre kommunikationer från norska sidan längs väg 95 och till Arvidsjaur. Laddinfrastrukturen för elbilar håller på att byggas upp längs väg 95 för att underlätta elbilstrafiken, framförallt från Norge. Den förbättrade tillgängligheten skapar möjligheter för fler turister att ta sig vidare in i Sverige.

  Tjänster i området

  Arvidsjaur är strategiskt lokaliserat vid en knutpunkt i vägnätet i inlandet och har god tillgång på handel och service. I centrum finns ett brett handelsutbud med ett vackert promenad- och cykelstråk längs Storgatan som tillsammans bidrar till att skapa ett levande centrum. Sällanköpshandeln visar starka siffror och skapar arbetstillfällen, som i sin tur bidrar till ökade förutsättningar för det varierade utbudet av butiker och affärer som finns. Centrumbadet intill Ringelskolan används både i undervisningen men är också ett populärt besöksmål för många med bland annat sin äventyrsdel, klättervägg, vattenrutschkanor, strömmar och bubbelavdelning. Allt som kan behövas för det dagliga livet finns tillgängligt och på Hälsocentralen finns bland annat vårdcentral, folktandvård, barnavårdscentral, mödravårdscentral, ungdomsmottagning och akutmottagning. Centralt placerat finns ett antal fyrstjärniga hotell och ett brett utbud av restauranger, caféer och pizzerior. Kommunen har cirka 1100 kommersiella bäddar idag och antalet ökar. Mer än hälften av dessa bäddar är hotellbäddar. Det finns även ett varierat utbud av konferenslokaler att tillgå, samt en kongressal med plats för cirka 400 personer. Flera av hotellen och restaurangerna i Arvidsjaur har vunnit utmärkelser för sin kvalitetsmat och finns bl.a. med i White Guide. Renslakteriet som helt ägs av renskötare gör att lokalt kött alltid finns att tillgå. Detta tillsammans med andra lokala matförädlare verksamma i kommunen skapar livsmedel av god kvalitet oavsett om det gäller bär, fisk, kött eller andra varor. I de sydöstra delarna av samhället finns ett externhandelsområde, golfbana och stall m.m. Föreningslivet är starkt i Arvidsjaur och det finns en god sammanhållning inom de olika organisationerna. Kulturutbudet är stort och det finns allt från konserter, filmvisning på biografen, dans- och musikuppvisningar från olika kulturer för alla åldrar, till teaterföreställningar på förskolor, skolor och öppna föreställningar på biblioteket.

  Övrigt

  Vittjåkkområdet, "de fem topparnas fjäll" består av Vittjåkk i norr, Trollberget och Akkanålke i väst och Guorbbabuovda och Dobmake i söder. Centralt i området finns en större sjö, Stenträsket. Detta komplex består av till synes orörd vildmark med granurskog och vegetation som kännetecknar mark i höglänta områden. Utan överdrift kan området i sin helhet sägas utgöra ett eldorado för friluftsmänniskor av olika kategorier.

  Fakta

  Ekonomi

  Driftkostnad:

  315 000 kr/år

  Summa driftkostnader:

  315 000 kr/år

  Kommentar:

  Driftkostnaden består av uppvärmning och el (290 000 kr) samt slamtömning, sopor och arrendeavgifter.

  Taxeringsvärde:

  0 kr

  Byggnad

  Byggår:

  1998

  Tomtarea:

  103 000m2

  Fasad:

  Trä

  Takbeklädnad:

  Papp

  Fönster:

  3-glasfönster

  Uppvärmningssystem:

  Pelletspanna och el

  Vatten/avlopp:

  Grävd brunn, 3-kammarbrunn. Vittjåkk skidanläggning har eget vatten och avlopp. Vatten tas från en grävd brunn som ligger väster om dammen vid restaurangen. Vattentäkten har kapacitet att förse restaurangverksamheten och campinggästerna med vatten. Vattenkvaliteten är tjänlig med anmärkning, se bilaga Vattenprover Vittjåkk. Vidare utredning avseende vattenkvaliteten rekommenderas. Befintlig avloppsanläggning består av två trekammarbrunnar utan efterföljande rening som kommer att behöva åtgärdas. Sammanlagd vattenvolym är 28 m3 och anläggningen har slamtömning en gång per år. Anläggningen uppfördes 1985 men byggdes om vid uppförande av ny restaurangbyggnad 1998. Ett föreläggande från tillsynsmyndigheten om att åtgärda avloppen på grund av att de inte uppfyller kraven finns från 2017.

  Restaurang

  Beskrivning:

  Befintlig restaurang uppfördes år 1998 efter en omfattande brand som totalförstörde den första restaurangen som byggdes på Vittjåkk. Restaurangdelen består av lokal med plats för cirka 90 personer, serveringskök, varumottagning och fyra toaletter. Värmestugan består av bagagerum och fyra toaletter. Byggnadens bruttoarea är 315 m2.

  Servicebyggnad

  Beskrivning:

  Servicebyggnaden inrymmer duschar, kök mm.

  Allmänt

  Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

  Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

  Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

  Om budgivning

  Det finns inga i lag bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Det är därför säljaren som, i samråd med mäklaren, bestämmer formerna för budgivningen. Mäklarna på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling verkar för att budgivningen ska vara öppen och tydlig så att spekulanterna ska få insyn i budgivningsprocessen.

  Mäklaren är skyldig att framföra alla bud och andra meddelanden som en spekulant vill ha framförda till säljaren. Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklaren också upprätta en förteckning över de bud som lämnas med angivande av budgivarens namn, kontaktuppgifter, det belopp som bjudits, tidpunkt för när budet lämnades samt eventuella villkor för budet. Anbudsförteckningen lämnas ut till säljaren och köparen senast när mäklarens uppdrag är slutfört, vilket normalt är på tillträdesdagen. Annan budgivare än köparen har inte rätt att få ta del av anbudsförteckningen, utan har endast rätt att få information om att bostaden har sålts till någon annan. Mäklaren är inte heller skyldig att i övrigt tala om för spekulanterna vilka bud som har lagts eller vilka villkor som har diskuterats med andra spekulanter. De bud som redovisas på www.lansfast.se är därför inte nödvändigtvis samtliga lagda bud, utan enbart de bud som säljaren har godkänt för redovisning.

  Säljaren har alltid så kallad fri prövningsrätt, vilket innebär att han eller hon inte behöver sälja till den som har lagt det högsta budet. Innan ett köpekontrakt är undertecknat av köpare och säljare finns inte heller något bindande avtal. Det innebär att ett anbud eller ett muntligt eller skriftligt löfte att sälja eller köpa inte är bindande för varken köpare eller säljare. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning men innan överlåtelseavtalet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som får ta ställning till om budet ska beaktas.

  Mer information om budgivning finns här: lansfast.se/budgivning