Vittjåkk, Arvidsjaur

Alla bilder

Visa på karta

Intresseanmälan

  * Obligatoriska fält,
  ** Vänligen fyll i minst ett telefonnummer.

  Fastighetsbeteckning

  Svärdlandet 1:8 samt del av 1:17

  Adress

  Vittjåkk - Arvidsjaur

  Kommun

  Arvidsjaur

  Boendeform

  Exploateringsmark

  Tomtarea

  103 000m2 - Friköpt

  Område

  Arvidsjaur

  Vittjåkk skidanläggning

  Vittjåkk skidanläggning har älskats av många i över 50 år. Nu finns chansen för dig att köpa anläggningen och ta den in i framtiden. Anbud inklusive affärsplan ska vara kommunen tillhanda senast 2018-04-30. Naturreservatet har ombildats, mark har införskaffats, detaljplanen är klar och tillstånd från reservatsföreskrifterna och från Natura 2000-bestämmelserna finns på plats. Nu saknas bara den rätta exploatören! Detaljplanen möjliggör en utveckling av området med campingstugor, hotell, toppstugor och större husvagnscamping samt en helt ny skidbacke och ny skidlift. Genom detta har kommunen satt upp ramarna och vill nu se kreativa utvecklingsplaner. Kommunens målbild är en anläggning som tar tillvara områdets möjligheter sommar så väl som vinter. Vi vill se att varumärket Vittjåkk fortsätter bidra till att göra Arvidsjaur till en än mer attraktiv plats att leva och verka i. Kommunen ser att framtida exploatör kan vara såväl en lokal som en nationell eller internationell exploatör som visar en övertygande och engagerande plan för anläggningens framtida utveckling.

  Ansvarig mäklare

  Extra kontaktperson

  Alla bilder

  Visning

  Är du intresserad?

  Beskrivning

  Tomt

  Tomtarea 103 000 m² (friköpt). Tomten: naturtomt med skidanläggning.

  Upplåtelseform: Friköpt

  Vägbeskrivning

  Cirka 8 km sydväst om Arvidsjaurs samhälle.

  Övrigt

  Bland vidsträckta myrar och mäktiga skogslandskap bryter lågfjället Vittjåkk horisonten. Cirka 8 km sydväst om Arvidsjaurs samhälle i Norrbottens inland ligger Vittjåkk med sina lavklädda granar, dvärgbjörkar och öppna hedmarker, miljöer som annars återfinns i Svenska fjällkedjan. Vittjåkkområdet, "de fem topparnas fjäll" består av Vittjåkk i norr, Trollberget och Akkanålke i väst och Guorbbabuovda och Dobmake i söder. Centralt i området finns en större sjö, Stenträsket. Detta komplex består av till synes orörd vildmark med granurskog och vegetation som kännetecknar mark i höglänta områden. Utan överdrift kan området i sin helhet sägas utgöra ett eldorado för friluftsmänniskor av olika kategorier. Redan tidigt vände arvidsjaurbor sina blickar mot Vittjåkk. Under 1930-talet uppförde Skid- och Friluftsfrämjandet en stuga på fjället. Men det var först i början på 1950-talet då Arvidsjaurs kommun tillsatte en turistnämnd som exploateringen av Vittjåkk tog fart. Vägen upp till Vittjåkk asfalterades, parkeringsplats för cirka 1000 bilar anlades, en serveringsstuga byggdes och den första liften monterades. 1965 förslog turistnämnden att Vittjåkk skulle fortsatt exploateras med en stugby närmare Stenträsket med motiveringen att Stenträsket var en av förutsättningarna för en lyckad verksamhet.

  Läs mer

  Fakta

  Ekonomi

  Fastighetsavgift/skatt:

  0 kr / år

  Driftkostnad:

  315 000 kr/år

  Total driftkostnad:

  315 000 kr/år

  Kommentar:

  Driftkostnaden består av uppvärmning och el (290 000 kr) samt slamtömning, sopor och arrendeavgifter.

  Pantbrev:

  0 st om totalt 0 kr

  Byggnad

  Tomtarea:

  103 000m2

  Vatten/avlopp:

  Grävd brunn, 3-kammarbrunn. Vittjåkk skidanläggning har eget vatten och avlopp. Vatten tas från en grävd brunn som ligger väster om dammen vid restaurangen. Vattentäkten har kapacitet att förse restaurangverksamheten och campinggästerna med vatten. Vattenkvaliteten är tjänlig med anmärkning, se bilaga Vattenprover Vittjåkk. Vidare utredning avseende vattenkvaliteten rekommenderas. Befintlig avloppsanläggning består av två trekammarbrunnar utan efterföljande rening som kommer att behöva åtgärdas. Sammanlagd vattenvolym är 28 m3 och anläggningen har slamtömning en gång per år. Anläggningen uppfördes 1985 men byggdes om vid uppförande av ny restaurangbyggnad 1998. Ett föreläggande från tillsynsmyndigheten om att åtgärda avloppen på grund av att de inte uppfyller kraven finns från 2017.

  Allmänt

  Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

  Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

  Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

  Om budgivning

  Det finns inga i lag bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Det är därför säljaren som, i samråd med mäklaren, bestämmer formerna för budgivningen. Mäklarna på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling verkar för att budgivningen ska vara öppen och tydlig så att spekulanterna ska få insyn i budgivningsprocessen.

  Mäklaren är skyldig att framföra alla bud och andra meddelanden som en spekulant vill ha framförda till säljaren. Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklaren också upprätta en förteckning över de bud som lämnas med angivande av budgivarens namn, kontaktuppgifter, det belopp som bjudits, tidpunkt för när budet lämnades samt eventuella villkor för budet. Anbudsförteckningen lämnas ut till säljaren och köparen senast när mäklarens uppdrag är slutfört, vilket normalt är på tillträdesdagen. Annan budgivare än köparen har inte rätt att få ta del av anbudsförteckningen, utan har endast rätt att få information om att bostaden har sålts till någon annan. Mäklaren är inte heller skyldig att i övrigt tala om för spekulanterna vilka bud som har lagts eller vilka villkor som har diskuterats med andra spekulanter. De bud som redovisas på www.lansfast.se är därför inte nödvändigtvis samtliga lagda bud, utan enbart de bud som säljaren har godkänt för redovisning.

  Säljaren har alltid så kallad fri prövningsrätt, vilket innebär att han eller hon inte behöver sälja till den som har lagt det högsta budet. Innan ett köpekontrakt är undertecknat av köpare och säljare finns inte heller något bindande avtal. Det innebär att ett anbud eller ett muntligt eller skriftligt löfte att sälja eller köpa inte är bindande för varken köpare eller säljare. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning men innan överlåtelseavtalet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som får ta ställning till om budet ska beaktas.

  Mer information om budgivning finns här: lansfast.se/budgivning

  Boendekalkyl

  Vi hjälper dig att göra en kalkyl över ditt boende. Ska din bostadsaffär kännas trygg är det viktigt att ha koll på vilka kostnader som din nya bostad för med sig. Inte bara för räntor, lån och för att ha goda marginaler för framtida avgifts- och räntehöjningar, utan även för kostnader som kommer med köpet, som el, renhållning, garage och vatten. Köper du en villa ska du även räkna med kostnader för lagfart och pantbrev.

  Boendekalkyl Räntor