Arnabo 110, Hökerum

Skogsgård, 5 rok, 117m2 + 63m2 Pris: 5 900 000 kr

Gård i Hökerum - 48 ha

Med enskilt läge och gräns mot samhället smälter gårdscentrum in i vackert mosaiklandskap. Gårdscentrum med bostadshus om 4-5 r.o.k, ladugård och garage/förråd. Huset är ursprungligen från 1945. Fiber kommer att installeras inom kort. Ladugård med äldre stalldel och loge. 35,4 ha produktiv skogsmark. Ca 12 ha inägomark varav ca 7 ha är åkermark. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Endast 5 km till affären i Tolkabro vid gamla R 40. Nära till skolan (F-6) samt badplats i sjön Mogden. Med nya motorvägen tar man sig enkelt till Borås på 25 minuter och ca 1 timma till Göteborg. Via banvallen kan man ta cykel till Ulricehamn och Borås. Skogsbruksplan och kartor, se filerna under fakta och dokument.

Byggnad/Renoveringar

Byggnadsår: 1945

Uppvärmning

Luft/luft värmepump (2017) och vedpanna med 3 ack. tankar a 500 liter. Elpatron på en ack. tank

Ladugård

Ladugård med äldre stalldel. Loge med delvis gjutet golv samt höloft. Det finns el och vatten. Gödselplatta och urinbrunn.

Övriga byggnader

Det finns en äldre delvis plåtbeklädd ladugård som är lämplig för uppställning och förvaring. Oisolerat dubbelgarage/förråd och hönshusdel. Vedbod

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan upprättad av Tomas Lindqvist, Skogsnytta fastighetskonsult AB, 2012 och framskriven i november 2017 är det 35,4 ha produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen uppgår virkesförrådet till 7 876 m³sk varav 2 267 m³sk är S1-skog. Bonitet 7,5 ha m³sk/ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. För mer information om skogsbruksplan, virkesförråd och skogsmarken, kontakta ansvarig mäklare.

Impediment

Enligt skogsbruksplan finns inget impediment. Enligt taxeringsinformation är det 2 ha impediment.

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplan är det ca 12 ha inägomark. Enligt säljarens uppskattning är det ca 7 ha åkermark och 5 ha betesmark. Ägaren söker EU stöd för 8,83 ha. Inägomarken är upplåten genom muntlig överenskommelse. Köpare kan bruka marken från tillträdet.

Vägbeskrivning

I Hökerum kör mot Nitta. Kör drygt 2 km och tag höger mot Älmestad. Kör drygt 1 km, tag höger mot Arnabo. Efter 800 meter håll höger vid röda huset. Kör tills du kommer till gårdsplanen.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning:Skattetal: Mantal. 42/125. Det kan finnas oregistrerade servitut och samfälligheter. Ledningsrätt Starkström; Ledningsrätt Tele; Officialservitut Vattenledning Avloppsledning; Officialservitut Väg i Samfälld Vägmark(2 st); Officialservitut Väg Ledning; Officialservitut Väg Vattenledning Planbestämmelser:Fornlämning, Ytvattenskydd (2003-01-16)

Vatten/avlopp

Djupborrad brunn, trekammarbrunn.

Övrigt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Jakt och fiskerätt: Jakträtten tillfaller köparen från tillträdesdagen. Älgjakten är registrerad i Hökerums södra älgskötselområde. Någon ytterligare städning kommer ej att ske av mark och ekonomibyggnader. Viss lös egendom kommer att tas bort Fiber kommer att installeras inom kort.

Intresseanmälan

* Obligatoriska fält,
** Vänligen fyll i minst ett telefonnummer.

Fastighetsbeteckning

Arnabo 1:36

Adress

Arnabo 110 - Hökerum

Kommun

Ulricehamn

Typ

1 ½ plan

Boendeform

Skogsgård

Byggår

1945

Boarea

117m2

Biarea

63m2

Rum

5 rok

Område

Ulricehamn

Ansvarig mäklare

Henrik Dahlgren

Reg. Fastighetsmäklare

Läs mer om Henrik Maila mig

Extra kontaktperson

Peter Eriksson

Fastighetsmäklare/Skogsmästare

Läs mer om Peter Maila mig

Visning

Är du intresserad?

Arnabo 110, Hökerum

Skogsgård, 5 rok, 117m2 + 63m2 Pris: 5 900 000 kr

Värdekollen

Med Värdekollen kan du enkelt följa värdeutvecklingen av din bostad dag för dag! Snabbt, smidigt och kostnadsfritt direkt i mobilen.

Bostadsökaren

Ge dig en chans att vara först. Få nyinkomna bostäder till din mail så fort de kommer ut.

Fri värdering

Din lokala mäklare ger dig en kostnadsfri värdering av dagsvärdet på din bostad.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta & Dokument

Ekonomi

Driftkostnad:

13 700 kr/år

Försäkring:

3 700 kr

Hushållsel:

8 000 kr

Vatten/avlopp:

1 000 kr

Vägavg/snö:

1000 kr

Pantbrev:

4 st om totalt 925 000 kr

Taxeringsvärde:

2 825 000 kr

Bostad:

640 000 kr

Tomtmark bostad:

140 000 kr

Skogsmark:

1 549 000 kr

Impediment:

6 000 kr

Åkermark:

284 000 kr

Betesmark:

57 000 kr

Ekonomibyggnader:

149 000 kr

Typ:

120, Lantbruksenhet, bebyggd

Skattesats:

34.03

Byggnad

Grund:

Torpargrund och platta på mark

Stomme:

Trä

Bjälklag:

Trä

Fasad:

Trä och plåt

Takbeklädnad:

Betongpannor och lertegel

Fönster:

2-glasfönster

Ventilation:

Självdrag

Uppvärmningssystem:

Luft/luft värmepump (2017) och vedpanna med 3 ack. tankar a 500 liter. Elpatron på en ack. tank

Vatten/avlopp:

Djupborrad brunn, trekammarbrunn.

Mark

Arealer:

Det finns 1 skiften

Energideklaration

Status:

Behövs ej

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Om budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Boendekalkyl

Vi hjälper dig att göra en kalkyl över ditt boende. Ska din bostadsaffär kännas trygg är det viktigt att ha koll på vilka kostnader som din nya bostad för med sig. Inte bara för räntor, lån och för att ha goda marginaler för framtida avgifts- och räntehöjningar, utan även för kostnader som kommer med köpet, som el, renhållning, garage och vatten. Köper du en villa ska du även räkna med kostnader för lagfart och pantbrev.

Boendekalkyl Räntor

Karta

Matbutik

Restaurang

Vårdcentral

Transportmedel

Skola