Hejde Löves , Klintehamn

Lantbruksfastighet Pris: 2 100 000 kr - Budgivning pågår

SKOGSFASTIGHET I HEJDE

Skogsfastighet i ett skifte som är under bildande. Välskött skog. Totalt 87 ha i ett skifte med 84 ha produktiv skog. Lättillgängligt med bra skogsvägar.

Skogsmark

Areal enligt skogssammanställning totalt 87,9 ha varav 84,1 ha produktiv skog och 3,5 ha impediment. Huvuddelen är äldre skog med tall 97 % och gran 3 %. Enligt skogssammanställningen från 2016 är virkesinnehållet 7158 m3sk. med en bonitet på 2,4 m³sk/ha och år. Skogssammanställning bifogas. Naturvårdsavtal har tecknats 2004-02-26 gällande avd. nr 22 med 22,3 ha av skogsarealen och ett virkesförråd på 2 983 m³sk. Avtalet gäller 50 år från undertecknandet och innebär att skogen ska vara orörd. Jakträtten påverkas inte. Ersättning har betalats ut som ett engångsbelopp. Ny ägare övertar ansvaret för Naturvårdsavtalet. Avtalet bifogas. Ligger lättillgängligt vid väg. Avviker mot taxerad areal.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna.

Förvärvstillstånd

För privatperson behövs inte förvärvstillstånd. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Besiktning och undersökning

Besiktning och undersökningsplikt. Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogssammanställningen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i objektbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i objektbeskrivningen avviker från verkliga förhållanden.

Friskrivning

Fastigheten säljs med friskrivningsklausul.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig.

Visning

Spekulanter får själv besöka skogsskiftet för att undersöka förhållanden gällande marken på fastigheten. Skriftliga prospekt erhålles hos Länsförsäkringars kontor i Visby och Hemse.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Betalningsvillkor

Handpenning, 10 % av köpeskillingen erläggs vid kontraktstecknadet och resterande senast vid tillträdet. Besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter ska vara klart innan bud lämnas.

Tillträdesdag

Tillträde efter lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Fastighetsbildning

Fastigheten är under bildande och kommer säljas som en egen fastighet. Lantmäteriförrättning pågår. Fastighetens slutliga areal kommer fastställas i lantmäteriförrättningen. Behov av del i samfälligheter regleras vid lantmäteriförrättningen.

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Skattetal: Mantal. 8243/12800. Planbestämmelser: Fornlämning

Övrigt

Inga inteckningar/pantbrev kommer finnas i den nybildade fastigheten. Vägunderhåll regleras utifrån fastighetsägarnas andel i vägarna. Det kommer för denna fastighet att fastställas vid Lantmäteriförrättningen.

Intresseanmälan

  * Obligatoriska fält,
  ** Vänligen fyll i minst ett telefonnummer.

  Fastighetsbeteckning

  Hejde Löves 2:1, skifte 4

  Inriktning

  Skog

  Adress

  Hejde Löves - Klintehamn

  Kommun

  Gotland

  Boendeform

  Lantbruksfastighet

  Område

  Hejde

  Utgångspris

  2 100 000 kr

  Aktuellt bud

  Budgivning pågår

  2 000 000 kr

  B2 13/03 kl: 09:45 - 2 000 000 kr

  B1 10/01 kl: 09:44 - 1 800 000 kr

  Visa alla bud

  Ansvarig mäklare

  Peter Olsson

  Fastighetsmäklare

  070-420 66 68

  peter.olsson@lansfast.se Läs mer om Peter

  Visning

  Är du intresserad?

  Hejde Löves , Klintehamn

  Lantbruksfastighet Pris: 2 100 000 kr - Budgivning pågår

  Värdekollen

  Med Värdekollen kan du enkelt följa värdeutvecklingen av din bostad dag för dag! Snabbt, smidigt och kostnadsfritt direkt i mobilen.

  Bostadsökaren

  Ge dig en chans att vara först. Få nyinkomna bostäder till din mail så fort de kommer ut.

  Fri värdering

  Din lokala mäklare ger dig en kostnadsfri värdering av dagsvärdet på din bostad.

  Bilder

  Visa alla bilder

  Fakta & Dokument

  Ekonomi

  Taxeringsvärde:

  0 kr

  Fastigheten saknar eget taxeringsvärde

  Typ:

  120, Lantbruksenhet, bebyggd

  Skattesats:

  35.57

  Mark

  Arealer:

  Areal ca 87,9 ha, fördelat på:

  Skogsmark:

  84,1 ha

  Övrigt:

  0,3 ha

  Impediment:

  3,5 ha

  Skogsbruksplan

  Det finns 1 skiften

  Allmänt

  Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

  Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

  Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

  Om budgivning

  Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

  Boendekalkyl

  Vi hjälper dig att göra en kalkyl över ditt boende. Ska din bostadsaffär kännas trygg är det viktigt att ha koll på vilka kostnader som din nya bostad för med sig. Inte bara för räntor, lån och för att ha goda marginaler för framtida avgifts- och räntehöjningar, utan även för kostnader som kommer med köpet, som el, renhållning, garage och vatten. Köper du en villa ska du även räkna med kostnader för lagfart och pantbrev.

  Boendekalkyl Räntor

  Karta

  Matbutik

  Restaurang

  Vårdcentral

  Transportmedel

  Skola