Länsdeklarerat, bostadsbyggnaden är besiktigad

När fastigheten är märkt med symbolen LD innebär det att bostadsbyggnaden är besiktigad. En av Länsförsäkringar godkänd besiktningsman har på uppdrag av säljaren gjort en överlåtelsebesiktning med kontroll av riskkonstruktioner. Det finns dock delar som inte undersöks vid en överlåtelsebesiktning och som köparen ändå kan behöva kontrollera. Besiktningsprotokollet finns att tillgå hos fastighetsmäklaren. Köper du huset och gör en genomgång med besiktningsmannen får du rätt till besiktningsprotokollet. Du får därmed också rätt att vända dig till besiktningsmannen om det skulle visa sig att han/hon skulle ha gjort något fel vid besiktningen.

När köpekontraktet skrivs har säljaren möjlighet att teckna vår säljaransvarsförsäkring, Säljaransvar Plus.

Om en sådan försäkring tecknas kan det underlätta mycket även för dig. Fel i fastigheten som du som köpare inte har haft anledning att räkna med och inte heller borde ha upptäckt vid en besiktning brukar betecknas som dolda fel. Dessa fel skall ha funnits vid köpetillfället och säljaren är ansvarig för felen i tio år efter tillträdet. Om ett dolt fel upptäcks inom tioårsperioden kan du som köpare ställa krav på ersättning från säljaren. Du kan också ställa krav direkt till försäkringsbolaget om du upptäckt ett fel som omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller från bindande köpekontrakt och tio år från tillträdet.

Läs mer om vår Säljaransvar Plus och villkor under Mer information.