Besiktning av villa när du ska sälja

Att byta bostad är ofta ett stort känslomässigt steg. Desto viktigare är det att inga oväntade överraskningar dyker upp under resan. Därför rekommenderar vi alltid en besiktning när du ska sälja en villa.

Vid en besiktning upptäcks fel och brister i bostaden du säljer, riskerar du att köpeskillingen sänkas. Du kan också råka ut för onödiga konflikter med köparen och tråkiga ekonomiska efterräkningar om du har otur.

Besiktning

Genom besiktningen får du veta husets skick. Antingen kan du rätta till fel och brister innan du säljer, eller så kan du upplysa köparen om vilka problem som finns.

Använder du en besiktningsman som är godkänd av Länsförsäkringar berättigar det dig till att teckna en försäkring som skyddar dig mot obehagliga överraskningar för lång tid framöver, Säljaransvar Plus. Dessutom får du rätt att kvalitetsmärka din bostadsannons med "Länsdeklarerat", ett ord som har en positiv klang i köparnas öron.

Läs mer om Säljansvar Plus Villkor, skyddet mot dolda fel under Mer information.