Tillträdet - Dags för ägarbyte

När tillträdesdagen infaller möts parterna och nu undertecknas handlingarna, nya lån betalas ut, gamla löses bort och köparen betalar återstående del av köpesumman. När alla papper är klara och undertecknade har bostaden bytt ägare - nyckeln lämnas till den nyblivne ägaren som får tillträde till bostaden.