Hur går en energideklaration till?

1. Förberedelse innan energideklarationen ska utföras

När du har bestämt dig för att sälja ditt hus är det bra om du förbereder dig för energideklarationen. Det underlättar om du tar fram alla handlingar som kan underlätta för energiexpertens senare arbete. Sådana handlingar kan t ex vara ritningar över huset, fakturor för uppvärmning och tidigare besiktningsprotokoll.

2. Beställning av en energideklaration

När du anlitar en mäklare inom Länsförsäkringar kommer mäklaren att hjälpa dig att beställa en energideklaration av en godkänd besiktningsman.

3. Undersökning

Besiktningsmannen går igenom allt material och kända fakta om byggnaden och gör även en genomgång av huset på plats.

4. Energideklarationen matas in elektroniskt

Sedan matar besiktningsmannen in alla uppgifter som krävs på Boverkets elektroniska formulär och energideklarationen godkänns.

5. Energideklarationen ger förslag till åtgärder

Nästa steg är att du som säljare får hela energideklarationen och förslag till åtgärder. Du är visserligen inte skyldig att genomföra åtgärderna men ett genomförande kan leda till minskade energikostnader.

6. Energideklaration till köparen

Energideklarationen överlämnas till köparen inför köpet. Energideklarationen gäller i 10 år oavsett om ytterligare försäljningar görs av fastigheten.

7. Om en energideklaration inte utförs...

Om säljaren inte gör någon energideklaration kan köparen göra en energideklaration på säljarens bekostnad inom 6 månader från tillträdet.