Länsdeklarerat Plus

Trygghet genom besiktning och dolda fel-försäkring.

Länsdeklarerat Plus – för dig som säljer

Undvik fällan med dolda fel!

Vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling rekommenderar att du som säljer din bostad öppet redovisar bostadens alla eventuella fel och brister som du känner till. Det gäller såklart oavsett om du säljer hus eller bostadsrätt. Din mäklare hjälper dig att upprätta en lista, som spekulanter sedan får ta del av. Ett fel som du har redovisat kan per definition aldrig dyka upp som ett dolt fel senare.

Köparen har å sin sida en långtgående undersökningsplikt.

Dolda fel är sådana fel som du inte kände till, och som köparen inte kunde förvänta sig eller upptäcka vid en besiktning. Som säljare är du ansvarig för dolda fel i tio år. Men det finns en försäkring mot dolda fel vid husförsäljning.

Tjänsten Länsdeklarerat Plus innebär att besiktningsman (godkänd av Länsförsäkringar) besiktigar din bostad redan innan vi lägger ut den till försäljning. Denna besiktning är mer omfattande än en vanlig överlåtelsebesiktning, eftersom den kontrollerar så kallade riskkonstruktioner. I marknadsföringen framgår det sedan tydligt för presumtiva köpare att din bostad är besiktigad och försäkrad med Länsdeklarerat Plus.

När din länsdeklarerade bostad blir såld, tecknar du Länsförsäkringars dolda fel-försäkring i samband med överlåtelsen. Kostnaden är en engångspremie, fråga din mäklare om aktuellt pris. Den täcker belopp du kan bli skyldig att betala på grund av dolda fel och har ingen självrisk. Försäkringen gäller under hela din tioåriga ansvarsperiod.

Läs mer information om villkor för säljaransvarsförsäkringen

Förköpsinformation om säljaransvarsförsäkringen

 

Länsdeklarerat Plus – för dig som köper

När bostaden du är intresserad av är märkt med symbolen LD+ betyder det att den är förbesiktigad och att säljaren kommer att teckna Länsförsäkringars försäkring mot dolda fel. Förbesiktningen är en överlåtelsebesiktning med kontroll av riskkonstruktioner. Den utförs av en besiktningsman som är godkänd av Länsförsäkringar. Besiktningsprotokollet får du tillgång till genom fastighetsmäklaren.

Om du köper bostaden kan du göra en genomgång med besiktningsmannen. Då får du rätt till protokollet, och dessutom möjlighet att vända dig till besiktningsmannen som det skulle visa sig att besiktningen inte är helt korrekt utförd.

I samband med överlåtelsen tecknar säljaren Länsförsäkringars säljaransvarsförsäkring, eller dolda fel-försäkring. Den täcker sådana fel som fanns vid köptillfället, men som säljaren inte kände till och som du inte kunde förvänta dig och inte heller kunde upptäcka vid en besiktning. Försäkringen gäller i tio år efter tillträdet, det vill säga under hela säljarens ansvarstid. Försäkringen är en trygghet även för dig som köpare, eftersom du kan vända dig direkt till Länsförsäkringar som snabbt gör en saklig bedömning. Som köpare kan du dock inte överklaga försäkringsbolagets beslut.

Läs mer information om villkor för säljaransvarsförsäkringen

Köparinformation