Vi vill att du ska känna dig trygg. Därför anpassar vi kontinuerligt arbetssätt, kundmöten och visningar efter rådande situation. Läs mer Jag förstår

Rörlig eller bunden ränta - det är frågan!

Kategori
Datum 2019-12-18

Rörlig eller bunden ränta, vad är egentligen bäst? Det beror på! Vi har därför sammanställt vad du behöver veta innan du bestämmer dig för att binda lånen, eller inte. Texten är hämtad från Länsförsäkringar. 

Vad behöver jag tänka på innan jag bestämmer mig?

När du bestämmer dina bolåns bindningstider bör du inte bara rakt av ta det som för tillfället är billigast utan göra en mer grundlig genomgång av några olika saker. I detta ingår exempelvis att fundera över din livssituation under de kommande åren:

- Är din inkomst stabil eller finns det risk att du blir arbetslös?
- Vill du gå ner i arbetstid eller vara föräldraledig framöver?
- Hur länge ska du bo kvar i den bostad du bor nu?

Titta också redan idag på om du har gott om pengar över när boendeutgifter och hushållskostnader är betalda. Det ger en bild av hur väl rustad du är för stigande ränteutgifter om räntan skulle stiga. När du vet det kan du läsa mer om den kategori du tillhör här nedan.   

För hushåll som har stora marginaler

Hushåll som har stabila inkomster och utgifter med goda marginaler påverkas inte i så hög grad av förändrade ränteutgifter. Därför kan du ta en något större risk och välja tremånadersränta på en större andel av bolånen. Kort räntebindningstid har historiskt gett lägre ränteutgifter än lån med längre räntebindningstider.

Tremånadersränta är flexibelt också genom att du kan välja en annan räntebindningstid senare och du kan lösa lånet utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

För hushåll med små marginaler eller som inte gillar risk

Hushåll som har mer varierande inkomster och utgifter, eller med mindre marginaler, påverkas i högre grad av förändrade ränteutgifter. Då kan du välja längre räntebindningstider på en större del av dina bolån för att få mer förutsägbara ränteutgifter.

Tänk på att lån med längre bindningstid inte är lika flexibla och om de ska lösas i förtid får du betala en kostnad som kallas ränteskillnadsersättning.

Fem vanliga frågor om räntan:

Vilka bindningstider finns det?
Den kortaste bindningstiden, det som brukar kallas rörlig ränta, är 3 månader. Därutöver finns det möjlighet att binda räntan på 1, 2, 3, 4, 5, 7 och 10 år.

Måste jag binda hela lånet?
Nej, du kan välja att dela upp lånet i flera delar. På så sätt kan du ha olika räntebindningstid på olika delar. Då minskar du risken att behöva binda om hela lånet i ett läge med högre räntor.

Om jag inte vill binda, men ändå ha en trygg situation vad kan jag göra jag då?
Ett sätt kan vara att du leker med tanken att boräntan är 2-3 procentenheter högre. Spara skillnaden mellan den ränteutgift du har idag och den ränteutgift som det högre ränteläget ger. Detta sätt att vänja sig vid ett högre ränteläge och samtidigt skaffa dig en ”räntebuffert” kan göra övergången till ett högre ränteläge smidigare.

Hur kan jag testa min ekonomi för ett högre ränteläge?
Gör en budget där räntan är fem procent – vad händer med din ekonomi då? Svaren kan ge viss vägledning i valet av bindningstid.

Jag planerar att byta boende det närmsta året, hur ska jag tänka med räntebindningen?
Du kan välja tremånaders räntebindning för att slippa ränteskillnadsersättning som du annars får betala om du måste lösa lån i förtid när bostaden säljs.

 

Är du i behov av att ansöka om eller lånelöfte eller ett bolån? Då kan du göra det här.