Delrapport 2: Hur jämställd är bostadsmarknaden?

Att bostadspriserna i Sverige ökat kraftigt det senaste året har bidragit till att göra bostadsmarknaden mer ojämställd. Kvinnor, som generellt tjänar mindre än män, har fått ännu svårare att byta bostad när bostadspriserna stiger mer än lönerna.

En bostadsmarknad där kvinnors och mäns möjlighet att köpa bostad skiljer sig åt, är inte långsiktigt hållbar. Enligt statistik från SCB motsvarade kvinnors inkomst under 2019 endast 78,6 procent av männens inkomst även om kvinnornas genomsnittslön ökar snabbare. En rapport från Länsförsäkringar visar att det kommer att dröja 37 år innan lönerna i Sverige är jämställda om utvecklingen fortsätter i samma takt som den haft sedan år 2000. Den kraftiga prisuppgången för bostäder det senaste året har dessutom förstärkt klyftan mellan kvinnor och män på bostadsmarknaden ytterligare. 

Den här rapporten visar också att nästan varannan kvinna inte skulle ha råd att bo kvar i sin nuvarande bostad om de separerade från sin partner. Det är en oroväckande utveckling som riskerar att förstärka den ekonomiska ojämlikheten mellan könen och har en negativ påverkan på en trygg tillvaro för den enskilde individen. Konsekvenserna för många människor är ytterst påtagliga, och det sker här och nu. 

För att göra bostadsmarknaden mer jämställd behövs långsiktiga politiska lösningar som kan göra det lättare för människor, oavsett bakgrund och förutsättningar, att byta bostad efter behov. Här skulle omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomi göra stor skillnad för många.