Orlångsvägen 9, Farsta

3 975 000 kr

Alla bilder

Visa på karta

Intresseanmälan

  * Obligatoriska fält,
  ** Vänligen fyll i minst ett telefonnummer.

  Fastighetsbeteckning

  Marmormjölet 12

  Adress

  Orlångsvägen 9 - Farsta

  Kommun

  Huddinge

  Boendeform

  Tomt

  Tomtarea

  1 505m2 - Friköpt

  Utgångspris

  3 975 000 kr

  2 641 kr/m2

  Lummig tomt invid sjön Magelungen och Ågesta golfbana, en av de sista tomterna i området! Tomten är inte knuten till någon husleverantör så här finns chansen att bygga ditt drömhus med ett kanonläge. Härlig och friköpt bergstomt på 1 505 kvm med ett stenkast från sjön Magelungen och promenadavstånd till Farsta ridskola samt Ågesta golfbana. Gavelläge vilket möjliggör två infarter till tomten. Promenadavstånd till bussar som tar dig till Farsta som har både tunnelbana och pendeltåg eller så kan du åka till Stuvsta för att ta pendeltåget därifrån. Idag finns det 3 byggnader på tomten; lillstuga med el och värme - ca 16 kvm, nybyggt förråd med el o värme 15 kvm, garage/förråd på ca 15 kvm med el samt cykelförråd ca 5 kvm. PLANBESTÄMMELSER Huvudändamål är bostäder. Huvudbyggnad får innehålla max 2 våningar och uthus/garage får innehålla max 1 våning. Högst 1/5-del av tomten får bebyggas. Största byggnadsarea är 300 kvm. Uthus/garage får inte ha större byggnadsarea än sammanlagt 50 kvm varav inget uthus/garage får ha större byggnadsarea än 40 kvm. I huvudbyggnad får högst 2 lägenheter inredas varav den andra inte får ha en större bruttoarea än 65 kvm. Minsta tomtstorlek är 1 500 kvm. Högst fyra parkeringsplatser, inklusive boendeparkering, får anordnas på tomten. Huvudändamålet för området är bostäder dock kan man i huvudbyggnaden inreda lokal för handel, hantverk och kontor för verksamheter som är av icke störande karaktär och förenligt med bostadsändamålet. Sådan verksamhet ska helt vara inomhus. PLACERING AV BYGGNADER Byggnader ska vara friliggande och placeras minst 4 meter från gräns mot grannfastighet. Uthus och garage får sammanbyggas i tomtgräns eller placeras 1,5 meter från gräns mot grannfastighet. Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 6,5 meter. Högsta totalhöjd är 8,5 meter. För uthus/garage är högsta tillåtna byggnadshöjd 3 meter och högsta takvinkel 30 grader. NYTTJANDERÄTTER Tomten belastas av nyttjanderätt vilket innebär att närmsta två grannar har rätt att nyttja del av tomt som in-/utfart till sina tomter. BYGGLOVSKOSTNADER För kostnader kring bygglov, kontakta Huddinge kommun på tele 08-535 30 000. GATUKOSTNADER Inga gatukostnad tillkommer enligt Huddinge kommun. VATTEN OCH AVLOPP Anslutningskostnad för VA är ca 92 000 kr. Installationen gäller trycksatt avlopp och ny ägare kommer att behöva installera LTA-pump enligt Stockholm vatten. För exakt kostnad kontakta Stockholm vatten på telefon 08-522 120 00. EL Ej ansluten till elnätet. Kostnad på ca 30 000 kr tillkommer. För exakt kostnad kontakta Vattenfall på telefon 020-82 00 00.

  Ansvarig mäklare

  Håkan Korkmaz

  Reg.Mäklare/Franchisetagare

  0704-22 33 36

  hakan.korkmaz@lansfast.se Läs mer om Håkan

  Alla bilder

  Visning

  Är du intresserad?

  Beskrivning

  Tomt

  Upplåtelseform: Friköpt

  Servitut, planbestämmelser m m

  Gemensamhetsanläggning: Huddinge Mellansjö GA:1 Planbestämmelser: Detaljplan (2002-04-08)

  Läs mer

  Fakta

  Ekonomi

  Fastighetsavgift/skatt:

  0 kr / år

  Pantbrev:

  0 st om totalt 0 kr

  Byggnad

  Tomtarea:

  1 505m2

  Allmänt

  Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

  Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

  Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

  Om budgivning

  Det finns inga i lag bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Det är därför säljaren som, i samråd med mäklaren, bestämmer formerna för budgivningen. Mäklarna på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling verkar för att budgivningen ska vara öppen och tydlig så att spekulanterna ska få insyn i budgivningsprocessen.

  Mäklaren är skyldig att framföra alla bud och andra meddelanden som en spekulant vill ha framförda till säljaren. Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklaren också upprätta en förteckning över de bud som lämnas med angivande av budgivarens namn, kontaktuppgifter, det belopp som bjudits, tidpunkt för när budet lämnades samt eventuella villkor för budet. Anbudsförteckningen lämnas ut till säljaren och köparen senast när mäklarens uppdrag är slutfört, vilket normalt är på tillträdesdagen. Annan budgivare än köparen har inte rätt att få ta del av anbudsförteckningen, utan har endast rätt att få information om att bostaden har sålts till någon annan. Mäklaren är inte heller skyldig att i övrigt tala om för spekulanterna vilka bud som har lagts eller vilka villkor som har diskuterats med andra spekulanter. De bud som redovisas på www.lansfast.se är därför inte nödvändigtvis samtliga lagda bud, utan enbart de bud som säljaren har godkänt för redovisning.

  Säljaren har alltid så kallad fri prövningsrätt, vilket innebär att han eller hon inte behöver sälja till den som har lagt det högsta budet. Innan ett köpekontrakt är undertecknat av köpare och säljare finns inte heller något bindande avtal. Det innebär att ett anbud eller ett muntligt eller skriftligt löfte att sälja eller köpa inte är bindande för varken köpare eller säljare. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning men innan överlåtelseavtalet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som får ta ställning till om budet ska beaktas.

  Mer information om budgivning finns här: lansfast.se/budgivning

  Boendekalkyl

  Vi hjälper dig att göra en kalkyl över ditt boende. Ska din bostadsaffär kännas trygg är det viktigt att ha koll på vilka kostnader som din nya bostad för med sig. Inte bara för räntor, lån och för att ha goda marginaler för framtida avgifts- och räntehöjningar, utan även för kostnader som kommer med köpet, som el, renhållning, garage och vatten. Köper du en villa ska du även räkna med kostnader för lagfart och pantbrev.

  Boendekalkyl Räntor