Så förbereder du sommarhuset inför vintern

Stäng av vattnet

Kyla är främsta orsaken till att vattenrör, wc-stolar och varmvattenberedare går sönder och orsakar vattenskador i huset.
När sommarhuset lämnas obebott ska du:

 • Stäng av huvudkranen och öppna alla kranar. Töm vattenledningssystemet från vatten.

 • Spola toaletten en sista gång så att vattenbehållaren töms.

 • Hälla miljövänlig frostskyddsvätska i ett vattenlås under tvättställ, diskbänk, golvbrunnar och vattenansluten toalett.

 • Töm alla kranar och blandare. Tänk på att liggande dusch- och badkarsblandare är extra svåra att tömma helt.

 • Töm pumpar och vattenhydroforer.

Har du värme på inomhus året runt?

Om du planerar att besöka sommarhuset under vintern och håller det uppvärmt ska du:

 • Låta innetemperaturen vara minst + 15 grader.

 • Hälla frysskyddande vätska i behållare med vatten.

 • Ha huset under regelbunden uppsyn.

Värmen helt avstängd?

 • Stäng av elen med huvudströmbrytaren. Som en extra säkerhet kan du även lossa säkringarna.

 • Dra ur sladdar från vägguttagen och förvara samtliga utomhussladdar inomhus under vintern.

 • Stäng av kyl- och frys. Låt skåpdörrarna stå öppna så att det inte börjar lukta instängt. Ett tips är att lägga en trasa över dörrarna så att de inte stängs.

Ventilera

Oavsett om huset är uppvärmt eller inte så är ventilationen viktig för att undvika mögel- och fuktskador i väggkonstruktioner och inredning. Öppna ventiler, dörrar och skåpluckor så att luften kan ventilera.

Förhindra inbrott och stöld

Lämna inte saker som är extra utsatta för stöld i sommarhuset över vintern. Stöldbegärliga saker är till exempel tv-apparater, elektronik och sprit. Med godkända lås och larm försvårar och fördröjer du inbrott.

Täta håligheter

En mus behöver bara ett hål på 6-7mm för att ta sig in, en råtta cirka 2 cm. Täta med rostfritt nät av metall. Nätmaskorna får vara högst 5 mm och trådtjockleken bör vara minst 0,7 mm.

Städa ordentligt

Smuts och kvarglömda matrester kan börja mögla. Gör rent i brödrosten och töm ångstrykjärnet och kaffebryggaren.

Förebygg skador utomhus

 • Rensa hängrännorna från löv och skräp

 • Täck skorstenen så att det inte snöar in

 • Led bort vatten från huset genom att placera rännor under stuprören

 • Kontrollera att dörrar och fönster är hela och att alla lås fungerar

 • Ta in vattenslangar och elkablar

 • Ställ utemöbler under tak, gärna fast förankrade

 • Täta eventuella håligheter i fasad och grund så att möss och råttor inte kan ta sig in

 • Ha huset under regelbunden uppsyn

Snötryck

Tänk på snötrycket på byggnaderna och att röja taket från tunga snömassor. Blöt snö väger mer än nysnö...

Tänk på att ha ditt fritidshus försäkrat! Har du inte en försäkring men är intresserad av att veta mer och få en anpassad för dina behov, kan du ta kontakt med Länsförsäkringar.