Gallringspolicy - Så här länge behandlar vi dina personuppgifter

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Mer information kring hur länge vi sparar dina uppgifter finns i vår gallringspolicy som du hittar här.