Högt tryck på bostadsmarknaden i augusti

Ett ökat utbud och fortsatt hög efterfrågan på bostäder kännetecknade bostadsmarknaden under augusti. Bostadsrättspriserna ökade med 1 procent och en genomsnittlig bostadsrätt kostar nu strax över 2,4 miljoner kronor eller 40 687 kronor per kvadratmeter. Villapriserna har under perioden varit oförändrade med ett medelpris på 3 miljoner kronor. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit del av.

Tydligast är prisuppgången på bostadsrätter i Stor-Göteborg, centrala Malmö och Stor-Malmö med en ökning på 2 procent under augusti. Stor-Malmö visar också den kraftigaste uppgången sett över både helåret och de senaste tre månaderna med en prisökning på 18 respektive 4 procent. Detta kan jämföras med Stor-Stockholm där priserna varit oförändrade under perioden och visar en nedgång med två procent det gångna kvartalet. 

Gällande villor var priserna oförändrade i samtliga av landets storstadsregioner under augusti. Även här visar dock Stor-Malmö den största ökningen i ett något längre perspektiv. De senaste tolv månaderna har priserna här stigit med hela 12 procent och tre procent under juni, juli och augusti. I Stor-Stockholm har villapriserna backat med en procent under sommarmånaderna. 
– Som väntat präglas augusti av en allt högre aktivitet på bostadsmarknaden jämfört med juni och juli. Utbudet av bostadsrätter är tydligt högre än förra året, vilket kan leda till långsammare avslutsprocesser och färre budgivare. Detta förklarar den mer försiktiga prisuppgången i exempelvis Stockholmsområdet, där amorteringskravet dessutom har en mer dämpade effekt än i övriga landet. Samtidigt råder hög efterfrågan på lediga bostäder. I Stor-Stockholm sålde Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 36 procent fler bostäder i augusti än samma månad 2016, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Vi ser tydliga signaler på att de intensifierade spekulationerna om ett utökat amorteringskrav bidrar till förhöjd osäkerhet för både köpare och säljare. Att såväl Riksbanken som Konkurrensverket nu givit positiva signaler är oroväckande. Ytterligare skärpningar av kreditvillkoren skulle göra det svårare för ännu fler att ta sig in på bostadsmarknaden. Om förslaget blir verklighet riskerar vi dessutom att få en efterfrågedriven prisuppgång i höst, då många kommer att vilja ha sina lån till nuvarande amorteringsregler, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

 

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Instagram: @lff_ab
Twitter: @lff_ab

Bilaga*

Så har bostadsrättspriserna förändrats det senaste året:

  1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% ± 0% + 8% 40 687 kr
Centrala Stockholm + 1% ± 0% + 7% 95 462 kr
Stor-Stockholm ± 0% - 2% + 5% 60 557 kr
Centrala Göteborg + 1% + 1% + 8% 63 697 kr
Stor-Göteborg ± 2% + 3% + 13% 47 334 kr
Centrala Malmö ± 2% + 1% + 16% 32 309 kr
Stor-Malmö ± 2% + 4% + 18% 30 144 kr

Så har villapriserna förändrats det senaste året:

  1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket ± 0% + 1% + 9% 3 007 000 kr
Stor-Stockholm ± 0% - 1% + 6% 5 601 000 kr
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 11% 4 504 000 kr
Stor-Malmö ± 0% + 3% + 12% 3 909 000 kr
Gå tillbaka