Vi vill att du ska känna dig trygg. Därför anpassar vi kontinuerligt arbetssätt, kundmöten och visningar efter rådande situation. Läs mer Jag förstår

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Minskat utbud och snabbare bostadsaffärer

Bostadsrättspriserna steg med 1 procent i januari. Snittpriset uppgår nu till 2,6 miljoner kronor eller 41 216 kronor per kvadratmeter. Villapriserna blev oförändrade under perioden. En genomsnittlig villa kostar nu 3,3 miljoner kronor. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Nu när bostadspriserna är stabila och oron för konjunkturen och räntehöjningar minskat vågar fler ta steget att flytta. Bostadsaffärerna går också snabbare – fler försäljningar sker redan innan ordinarie visning eftersom säljare och köpare har samma prisförväntningar och utbudet av bostäder är lågt. I storstäderna ser vi en trend mot säljarens marknad, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I centrala Stockholm och Stor-Malmö steg bostadsrättspriserna mest i januari, med en uppgång på 2 procent. I centrala Malmö ökade priserna med 1 procent medan de i övriga storstadsregioner förblev oförändrade. Riket som helhet visar en ökning med 1 procent den senaste månaden. På årsbasis har bostadsrättspriserna i landet stigit med 6 procent.

– Stigande priser i kombination med tuffa kreditvillkor gör att många, framförallt unga och ensamhushåll, stängs ute från bostadsmarknaden. Det är därför av största vikt att få till politiska överenskommelser kring ändrade amorteringsregler och kraftigt sänkt flyttskatt för att fler ska kunna byta bostad efter behov, säger Marcus Svanberg.

I Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg villapriserna med 1 procent den senaste månaden. I Stor-Göteborg och på riksnivå låg villapriserna stilla. Det gångna året har villapriserna i Sverige ökat med 6 procent.

Bostadspriser i övriga landet
Det senaste året har bostadsrättspriserna stigit i samtliga län förutom Kalmar län och Gotland. I Norrbotten, Dalarna, Örebro län, Västerbotten och Blekinge steg priserna med över tio procent under perioden. Även villapriserna har gått upp i 19 av 21 län, medan Gotland och Jämtland gick mot strömmen med sjunkande priser. I både Västerbottens och Kalmar län gick priserna upp med mer än tio procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Gå tillbaka