Vi vill att du ska känna dig trygg. Därför anpassar vi kontinuerligt arbetssätt, kundmöten och visningar efter rådande situation. Läs mer Jag förstår

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Oro för räntehöjning dämpar bostadspriserna

Bostadsrättspriserna sjönk med 1 procent i november. En genomsnittlig bostadsrätt kostar nu 2,6 miljoner kronor eller 38 705 kronor per kvadratmeter. Villapriserna förblev oförändrade och snittpriset uppgår nu till 3,2 miljoner kronor. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– En stabil marknad med balans mellan köpares och säljares prisförväntningar gör att många vågar byta bostad. Samtidigt skapar förvarningar om en höjd reporänta mer oro än tidigare, vilket tillfälligt håller tillbaka priserna. Kommande räntehöjningar och konjunkturutvecklingen kan dock bli utmanande för bostadsmarknaden på sikt, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Centrala Stockholm är den enda av storstadsregionerna som visar på en ökning av bostadsrättspriserna den gångna månaden med en uppgång på 1 procent. I Stor-Malmö och centrala Göteborg sjönk priserna med 1 procent i november. I övriga regioner låg priserna stilla. På helårsbasis har bostadsrättspriserna stigit med 4 procent i riket som helhet.

– Höga bostadspriser, stigande räntor och tuffa kreditvillkor påverkar främst de med minst marginaler – unga och ensamhushåll. Därför är det av största vikt att få till politiska överenskommelser för ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Här bör ändrade amorteringsregler och kraftigt sänkt flyttskatt vara i fokus, säger Marcus Svanberg.

I samtliga storstadsområden, utom Stor-Göteborg, låg villapriserna stilla den senaste månaden. Här visar villapriserna en uppgång med 1 procent. På riksnivå förblev priserna oförändrade i november, likaså under de senaste tre månaderna. På helårsbasis har villapriserna i Sverige stigit med 4 procent.

Bostadspriser i övriga landet
I Örebro län har bostadsrättspriserna stigit mest i landet det gångna året, med en ökning på 11 procent. I Kalmar län har bostadsrättspriserna sjunkit mest under samma period med en tillbakagång på 5 procent. De senaste 12 månaderna har villapriserna ökat mest i Västerbotten – upp 9 procent och på Gotland har villapriserna sjunkit mest det gångna året, med en nedgång på 2 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se
Pressbilder: Marcus Svanberg
Genrebilder

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 32 438 bostadsrätter och 16 435 villor under september 2019 – november 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2019 – augusti 2019. Årssiffran är en jämförelse mellan september 2018 – november 2018 och september 2019 – november 2019. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Gå tillbaka