Vi vill att du ska känna dig trygg. Därför anpassar vi kontinuerligt arbetssätt, kundmöten och visningar efter rådande situation. Läs mer Jag förstår

Två års tillbakablick: Här ökar budgivningarna mest

Skillnaden mellan utgångspris och slutpris på bostäder visar nya toppnivåer. För både bostadsrätter och villor är den genomsnittliga ökningen nu över 6 procent. Mest stiger budgivningarna på bostadsrätter i Stor-Stockholm – nära 9 procent i snitt. Detta enligt en ny kartläggning som gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling med siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Budpremien, skillnaden mellan utgångspris och slutpris, är större än på länge. På riksnivå har budpremien på bostadsrätter stigit till 6,7 procent. Det är den högsta noteringen sedan i oktober 2017. För villor ligger den genomsnittliga prisökningen på 6,2 procent. Inte sedan i maj 2018 har budpremien varit lika hög.

– Att budpremierna ökar är ett resultat av en längre period med stabila priser och fortsatt låga räntor. Det gör att fler spekulanter vågar byta bostad och har möjlighet att gå lite längre prismässigt. Samtidigt ställer det högre krav på oss mäklarföretag att löpande arbeta för att sätta så marknadsmässiga utgångspriser som möjligt, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Allra störst är skillnaden mellan utgångspris och slutpris på bostadsrätter i Stor-Stockholm. Här ökar budgivningarna i snitt 8,6 procent eller 294 722 kronor i förhållande till utgångspriset. Störst uppgång, i kronor räknat, sker dock på villamarknaden i Stor-Göteborg där budpremien ökar med
295 785 kronor i snitt.

– Det är en tydlig ökningstrend i budgivningarna efter införandet av det andra amorteringskravet i mars 2018, där storstäderna med Stockholm i täten påverkats mest. Här ser vi nu en stabil återhämtning. Slopad flyttskatt och ändrade amorteringsregler skulle göra det lättare för fler att byta bostad efter behov och bidra till en långsiktigt hållbar bostadsmarknad, säger Marcus Svanberg.

Så mycket ökar budgivningarna:

Bostadsrätter:

Riket – 159 326 kr (6,7%)
1. Stor-Stockholm – 294 722 kr (8,6%)
2. Stor-Göteborg – 172 422 kr (6,2%)
3. Stor-Malmö – 84 756 kr (4,2%)

Villor
Riket – 187 054 kr (6,2%)
1. Stor-Göteborg – 295 785 kr (6,3%)
2. Stor-Stockholm – 270 000 kr (5,0%)
3. Stor-Malmö – 262 464 kr (6,4%)

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se
Pressbilder: 
Marcus Svanberg

Gå tillbaka