Vi vill bidra till en mer rättvis bostadsmarknad

Som samhällsaktör är det självklart för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling att delta i den offentliga debatten kring bostadsfrågor. Genom att träffa och lyssna till beslutsfattare, experter och andra företag inom vår bransch kan vi bidra med att hitta rätt lösningar för en väl fungerande bostadsmarknad.

I Almedalen vill vi prata om hur vi skapar en mer inkluderande och rättvis bostadsmarknad där människor har bättre möjlighet att anpassa boendet till deras livssituation. Vi deltar i flera olika panelsamtal inom detta ämnesområde. Nedan hittar du en inbjudan till vårt eget seminarium den 2 juli.

Bostadskrisens Sverige – och de mänskliga konsekvenserna

Både experter och politiker har länge larmat om en ohållbar situation på bostadsmarknaden. Men det är sällan de drabbades egna röster hörs, och det är först när de får komma till tals som problematiken blir verklighet – inte bara siffror. Vilka mänskliga konsekvenser skapar en dysfunktionell bostadsmarknad vad gäller psykisk ohälsa, ensamhet, trångboddhet eller missade arbets- och utbildningstillfällen – och hur påverkar det Sveriges välmående och konkurrenskraft?

Välkommen till en paneldiskussion om hur den låsta bostadsmarknaden påverkar människors liv och vad vi behöver göra för att förändra utvecklingen. Här presenteras också de viktigaste insikterna från rapporten Hem, bitterljuva hem – de mänskliga konsekvenserna av en dysfunktionell bostadsmarknad.
Här kan du ladda ner rapporten.

Deltagare i panelsamtalet:
Marcus Svanberg, vd, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Johanna Hållén, förbundsordförande, PRO
Emma Ringqvist, förbundsordförande, jagvillhabostad.nu

Moderator är Johannes Krunegård, Westander.

Datum och tid: Tisdag den 2 juli, kl. 14.00–15.00. Kaffe och bulle serveras från 13:30, och efter samtalet finns möjlighet att mingla med paneldeltagarna.
Plats: Hästgatan 2, Visby.

Varmt välkommen!

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se