Tillbaka till pressmeddelanden

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Stark köpvilja trots osäker marknad”

2018-10-04

Bostadsrättspriserna steg med två procent i september. En genomsnittlig bostadsrätt kostar nu 2,4 miljoner kronor. Villapriserna sjönk istället med en procent i samtliga storstadsregioner och i riket som helhet, och har nu ett snittpris på 2,9 miljoner kronor. Det visar ny bostadsprisstatistik från Svensk Mäklarstatistik.

– Trots större medvetenhet kring bostadsrättsföreningars skuldsättning samt fortsatt osäkerhet kring nyproduktionsmarknad och riksdagsval fortsätter bostadsrättspriserna att återhämta sig.
Att efterfrågan så väl lyckas leva upp till det historiskt höga utbudet är ett tydligt tecken på att det finns en stark köpvilja på marknaden just nu, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

 

I september steg bostadsrättspriserna i samtliga av landets storstadsregioner, förutom centrala Göteborg där de förblev oförändrade. Störst är prisökningen i centrala Malmö och Stor-Stockholm med två procent. I övriga regioner steg bostadsrättspriserna med en procent den senaste månaden. Sett över det senaste halvåret har priserna stigit mest i Stor-Malmö, sex procent.

Villapriserna sjönk i september med en procent i samtliga storstadsregioner och i riket som helhet. På helårsbasis har villapriserna sjunkit mest i Stor-Stockholm med en nedgång på tio procent.

– Vi kan konstatera att amorteringskrav, skuldkvotstak och skärpta kreditvillkor från bankerna nu gör visst avtryck även på platser utanför storstäderna. Det ger en dämpande effekt på efterfrågan med nedåtgående villapriser som följd. Samtidigt ökar intresset för mindre boenden eftersom många helt enkelt tvingas gå ner i antal kvadratmeter inför en flytt, säger Marcus Svanberg.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken

Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 13 457 villor och 23 816 bostadsrätter under juli 2018 – september 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april 2018 – juni 2018. Årssiffran är en jämförelse mellan juli 2017 – september 2017 och juli 2018 – september 2018. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Bilaga

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna det senaste året:

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket + 2% + 3% - 5% 37 552
Centrala Stockholm + 1% + 3% - 6% 88 130
Stor-Stockholm + 2% + 2% - 6% 55 877
Centrala Göteborg ± 0% + 2% - 4% 59 497
Stor-Göteborg + 1% + 3% - 4% 44 045
Centrala Malmö + 2% + 4% - 3% 31 385
Stor-Malmö + 1% + 6% - 2% 28 310

 

 

Så har villapriserna förändrats i storstäderna det senaste året:

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket - 1% - 1% - 2% 3 142 000
Stor-Stockholm - 1% ± 0% - 10% 5 527 000
Stor-Göteborg - 1% - 1% - 4% 4 530 000
Stor-Malmö - 1% ± 0% - 1% 4 068 000
 
Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.