Säker budgivning, som alla kan lita på

Säker budgivning – trygghet för säljare, köpare och spekulanter

Ett vanligt sätt att bestämma det slutliga priset på en bostad är budgivning. Budgivning innebär att en eller flera spekulanter lägger bud och kanske bjuder över varandra tills säljaren och en köpare blir överens om ett pris.

Att säkerställa att allt går korrekt till är kanske som allra viktigast i det här skedet av bostadsaffären. Därför har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling trygga, genomlysta rutiner som gör att alla inblandade kan känna fullt förtroende för att processen är korrekt. En budgivning går till på samma sätt för bostadsrätt som för hus.

Öppen eller sluten, hur går en budgivning till?

Alla bud från alla spekulanter förmedlas till säljaren via mäklaren. Budgivare och säljare har alltså ingen direktkontakt under budgivningen.

Mäklaren dokumenterar varje bud skriftligt och systematiskt, med information om vem som lagt budet, beloppet och tidpunkten. När budgivningen är klar, får säljaren och köparen en komplett förteckning över alla bud som lagts, med namn och kontaktuppgifter respektive budgivare. På det sättet kan säljaren bekräfta att det överenskomna priset motsvarar det bästa budet, och köparen kan bekräfta att det inte förekommit någon falsk budgivning. Den öppna redovisningen av budgivningen är nyckeln till förtroende och trygghet för alla inblandade! Vid så kallad sluten budgivning lämnar budgivarna sina bud skriftligt och buden offentliggörs inte förrän budgivningen är avslutad. Sluten budgivning är ovanlig och används mest när det är skogs- och lantbruk eller kommersiella fastigheter som ska säljas.

Regler för budgivning

Många frågar sig vilka regler som egentligen gäller i en budgivning. Och faktum är att reglerna är få. Bland det viktigaste att veta för dig som säljer, är att du har så kallad fri prövningsrätt. Det betyder att du bestämmer helt fritt om och när du ska acceptera ett bud. Du kan välja vilket bud du vill från vem som helst. Det finns till exempel inget tvång att acceptera det högsta budet. Mäklaren kan aldrig avgöra affären eller avge löften, utan det är du som säljare som bestämmer. Affären är avgjord först när både säljare och köpare undertecknat ett köpekontrakt, fram till dess är mäklaren skyldig att redovisa eventuella nya bud så att säljaren kan ta ställning till det nya budet.

Självklart är det tryggast för alla inblandade när budgivare lägger bud som de har förmåga och avsikt att stå för, men som budgivare kan du dra dig ur budgivningen så länge inget kontrakt är påskrivet. Du kan också ange villkor för ditt bud, exempelvis att budet gäller en viss tid eller med förbehållet att du vill låta besiktiga bostaden innan köpet går igenom.

Utgångspris, accepterat pris och köpeskilling

Både du som säljer bostad och du som deltar i en budgivning har ett naturligt intresse av prisbilden. Så låt oss bena ut de vanligaste begreppen. Utgångspris är det pris säljaren sätter på bostaden när den kommer ut till försäljningen, i regel efter att ha rådgjort med mäklaren som har kunskap om den lokala marknaden. Accepterat pris som anges i bostadsannonsen och är oftast detsamma som utgångspriset. Säljaren har fortfarande fri prövningsrätt och kan avvakta bud, ändra priset i en förhandling eller avstå från att sälja efter eget huvud. Begreppet har blivit mindre vanligt på senare år. Köpeskilling är det slutgiltiga priset, det som köparen faktiskt betalar.

Lånelöfte

När du ska delta i en budgivning är det bra att ha behöver du ett lånelöfte från en bank. Lånelöftet innebär en trygghet – för dig som ska köpa eftersom du vet vad du har att röra dig med, och för den som säljer eftersom lånelöftet visar att du kan stå för ditt bud om det skulle bli affär. Vi på

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kan hjälpa dig med en bra bankkontakt, hör av dig till oss eller prata med mäklaren på visningen.

Säker budgivning ger trygga bostadsaffärer

En budgivning kan alltså gå till på många sätt, beroende på förutsättningarna och vilka som är inblandade. Den kan gå väldigt snabbt eller dra ut på tiden, det finns inga bestämmelser som anger hur länge en budgivning varar.

Utöver att vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling alltid redovisar för säljare och köpare hur budgivningen gått till när den är klar, ger vi våra kunder det allmänna rådet att vara rak och tydlig med hur budgivningen ska gå till, och helst inte ändra på förutsättningarna efter hand. Vi hoppas också att budgivare lägger seriösa bud som de kan och vill stå för. Det tryggaste för alla berörda är en tydlig och öppen budgivning som alla kan lita på från början till slut. Då är chanserna också som störst att köpare och säljare når en överenskommelse som båda är riktigt nöjda med.

Här får du veta mer om hur det går till att sälja sin bostad med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.