Energideklaration

Energideklaration – för miljön och plånboken

Om du ska sälja en villa eller fritidshus så ska du tillhandahålla en energideklaration som presumtiva köpare eller hyresgäster kan ta del av. Det säger lagen om energideklaration av byggnader som trädde i kraft 2006 och blev mer omfattande 2012. Lagen är en del av EU:s miljömål om att minska byggnaders energiförbrukning. Tillsynsmyndighet är Boverket.

Det är du som säljer som ska se till att det finns en giltig energideklaration. Om det inte finns någon deklaration eller om den du tog över när du köpte är mer än tio år gammal, måste du låta upprätta en ny. Om det finns en energideklaration ska energiprestandan framgå när bostaden annonseras.

Köparen ska få energideklarationen allra senast vid kontraktsskrivningen. Om du av någon anledning inte skulle uppfylla denna lagstadgade skyldighet, kan du få ett föreläggande. Det kan också bli fråga om vite. I sista hand har köparen rätt att upprätta en energideklaration på din bekostnad.

Även om du inte tänkt sälja din bostad på länge, kan en energideklaration vara en bra idé eftersom den ofta ger bra råd om hur du kan sänka din energiförbrukning och minska dina kostnader.

Energideklaration för bostadsrätt

Om det gäller en bostadsrätt är reglerna samma, utom på en punkt: det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration, som då gäller hela fastigheten, inte bara din lägenhet. Det är fortfarande du som säljare som ska förmedla energideklarationen till presumtiva köpare. Om det saknas energideklaration och föreningen inte tar fram någon, ska köparen vända sig till föreningen och inte till dig.

Vad innehåller energideklarationen?

Vad är då en energideklaration? Jo, en redovisning av byggnadens energiprestanda. Energiprestanda anges i kilowattimmar per kvadratmeter, kWh/m2, och är ett mått på hur mycket energi som krävs för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och el. Energideklarationen innehåller också uppgifter om eventuell radonmätning, den uppvärmda arean i byggnaden och ibland förslag om hur energiprestandan kan bli bättre.

Vem kan upprätta en energideklaration?

Det är bara certifierade energiexperter som kan upprätta en giltig energideklaration. Energiexperten kommer att ställa ett antal frågor om fastigheten, till exempel om byggnadsår, ritningar och vad du vet sedan innan om energiförbrukningen. Sedan gör energiexperten en besiktning på plats, och upprättar därefter energideklarationen via Boverkets elektroniska formulär.

Vad kostar en energideklaration?

Kostnaden för en energideklaration varierar. När du anlitar en mäklare från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får du hjälp att beställa energideklaration om det behövs.

Lätt att jämföra energiklass

Alla energideklarationer som upprättats efter den 1 januari 2014 placerar fastigheten i energiklass A, B, C, D, E, F eller G. A är lägst energianvändning, medan G är högst. Klass C motsvarar de krav som idag gäller nybyggda hus. Energiklasserna finns till för att göra det så lätt som möjligt för den som köper fastighet att jämföra byggnader när det gäller energiprestanda. Energideklaration för dig som köper bostad

När du funderar på att köpa villa, fritidshus eller bostadsrätt ska du få möjlighet att se en energideklaration. Det är säljarens ansvar att se till att det du får en energideklaration om du köper en villa. Om du går vidare med ett köp, har du rätt att kräva att en giltig energideklaration upprättas om det inte redan finns en. Om du köper bostadsrätt, ska du veta att det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en energideklaration, men det är fortfarande säljaren som förmedlar den till dig. Märk väl att om du köpt bostadsrätt trots att energideklaration saknas, så kan du begära av föreningen men inte av säljaren att en energideklaration tas fram. Sedan 2014 placeras byggnader i en energiklass från A till G, där A är bäst. Energiklasserna gör det lätt för dig att jämföra olika byggnaders energiprestanda. Hos Boverket finns mer information om vad energideklarationer innehåller och vilken nytta du kan ha av dem när du ska köpa bostad.

Vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kan självklart bistå med allt som behövs när du ska energideklarera din bostad.

Hör av dig till din lokala mäklare så hjälper vi dig!