Länsdeklarerat Plus

Trygghetsförsäkring för dig som säljer din bostad

Länsdeklarerat Plus - trygghet genom en besiktning och dolda fel-försäkring

 

Fel i fastighet

En fastighet anses felaktig om den avviker från avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet. I sistnämnda fall avses så kallade dolda fel. Ett fel som borde ha upptäckts av en normalt bevandrad köpare vid en undersökning, som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick och omständigheterna vid köpet, får dock inte åberopas. Säljarens ansvar för dolda fel gäller i tio år räknat från tillträdesdagen.

För dig som säljare

Tjänsten Länsdeklarerat Plus (LD+) innebär att du i samband med att du ingår ett uppdragsavtal med fastighetsmäklaren erbjuds att teckna Länsförsäkringars säljaransvarsförsäkring avseende ansvar för dolda fel. Tjänsten ger dig möjlighet att vara proaktiv eftersom du som säljare kan hållas ansvarig för dolda fel i din bostad och vara skyldig att betala prisavdrag till köparen. En förutsättning för tecknandet av försäkringen är att bostadsbyggnaden besiktigas av en av Länsförsäkringar godkänd besiktningsman. Genom att förbesiktiga din bostad, och öppet redovisa eventuella fel och brister innan försäljningen, kan fel som upptäcks vid besiktningen per definition inte anses dolda. Som säljare kan du dock ansvara för fel som inte upptäcks vid en besiktning och för sådant ansvar kan dolda fel-försäkringen gälla. Försäkringen gäller med vissa undantag, som framgår av försäkringsvillkoren (se länk till villkoren nedan).

Om du beställer tjänsten LD+ marknadsförs bostadsannonsen med symbolen för LD+, så att spekulanter kan se att din bostad är besiktigad och försäkrad.

Av skäl som nämnts ovan rekommenderar vi dig att innan försäljningen öppet redovisa bostadens eventuella fel och brister. Din mäklare kommer att tillhandahålla en frågelista som du kan fylla i. Spekulanter på bostaden kommer sedan att få ta del av denna.

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak AB och premien du betalar är en engångspremie (betalas senast på tillträdesdagen). Försäkringen gäller under hela din tioåriga ansvarstid och täcker det belopp du kan bli skyldig att betala på grund av dolda fel, dock maximalt sammanlagt 2 miljoner kronor oavsett antalet skador. Försäkringen gäller utan självrisk.

Besiktningen som ligger till grund för försäkringen är mer omfattande än en vanlig överlåtelsebesiktning då den även omfattar så kallade riskkonstruktioner. Besiktningen beställs och bekostas av dig som säljare. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Villkor för säljaransvarsförsäkringen

Förköpsinformation om säljaransvarsförsäkringen


För dig som köpare

När bostaden du är intresserad av är märkt med symbolen för LD+ betyder det att den är förbesiktigad och att säljaren beställt Länsförsäkringars säljaransvarsförsäkring. Försäkringen gäller för säljarens ansvar att betala prisavdrag för dolda fel i bostaden, med vissa undantag som framgår av försäkringsvillkoren (se länk till villkoren nedan). Förbesiktningen är en överlåtelsebesiktning som även omfattar kontroll av riskkonstruktioner. Besiktningen utförs av en besiktningsman godkänd av Länsförsäkringar. Fastighetsmäklaren kommer att tillhandahålla besiktningsprotokollet.

Om du köper bostaden ingår en telefongenomgång med besiktningsmannen då ni tillsammans kommer att gå igenom protokollet i sin helhet. Som köpare får du ”rätt till protokollet”, vilket innebär att du har möjlighet att vända dig mot besiktningsmannen om det skulle visa sig att besiktningen inte är korrekt utförd.

Försäkringen gäller i tio år räknat från tillträdesdagen, alltså under hela säljarens ansvarstid. En trygghet för dig som köpare är att du kan vända dig direkt till Länsförsäkringar som snabbt gör en saklig bedömning. Försäkringsersättningen är begränsad till maximalt sammanlagt 2 miljoner kronor oavsett antalet skador.

Villkor för säljaransvarsförsäkringen

Köparinformation om säljaransvarsförsäkringen

Om du upptäcker ett fel i din bostad gör du en skadeanmälan till Länsförsäkringar.

 

Läs mer

Värdera din bostad kostnadsfritt*

Vi erbjuder dig en kostnadsfri uppskattning av dagsvärdet på din bostad så att du kan hålla stenkoll på marknaden.

Våra senaste objekt

Vikingavägen 59A - Bostadsrätt Sundsvall

Sundsvall - Granlo

Vikingavägen 59A

Bostadsrätt, 3 rok, 83 m²

1 350 000 kr

Visning: Mån 06 Dec 16:30 - 17:00

Helsingörsgatan 32 - Bostadsrätt Kista

Kista

Helsingörsgatan 32

Bostadsrätt, 1,5 rok, 53,5 m²

1 795 000 kr

Visning: Sön 05 Dec 13:00 - 13:30

Fjälkingegatan 16D - Bostadsrätt BROMÖLLA

BROMÖLLA - Centralt

Fjälkingegatan 16D

Bostadsrätt, 4 rok, 85,6 m²

695 000 kr

Visning: Sön 05 Dec 14:00 - 14:30

Fastlagsgatan 4 - Bostadsrätt Göteborg

Göteborg - Kortedala

Fastlagsgatan 4

Bostadsrätt, 2 rok, 54 m²

Pris ej angivet

Ingen visning

Albyvägen 13 - Bostadsrätt NORSBORG

NORSBORG - Alby

Albyvägen 13

Bostadsrätt, 4 rok, 92,5 m²

2 250 000 kr

Ingen visning

Mörkegatan 3A - Bostadsrätt SKÖVDE

SKÖVDE - Centrum

Mörkegatan 3A

Bostadsrätt, 2 rok, 73,5 m²

1 495 000 kr

Visning: Tis 07 Dec 16:30 - 17:30

Visa alla 3676 träffar