Länsdeklarerat Plus

Trygghet genom besiktning och dolda fel-försäkring.

Länsdeklarerat Plus – för dig som säljer

Vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling rekommenderar att du som säljer din bostad öppet redovisar bostadens alla eventuella fel och brister som du känner till eftersom ett fel som har redovisats av dig per definition inte kan anses vara dolt. Det gäller såklart oavsett om du säljer hus eller bostadsrätt. Din mäklare hjälper dig att upprätta en frågelista som spekulanter sedan får ta del av.

En säljare ansvarar för de fel som är att anse som dolda. Ett fel är dolt om det dels inte gick att upptäcka innan köpet, dels om huset avviker från vad en köpare får förvänta sig med hänsyn till husets ålder och skick. Som säljare är du ansvarig för dolda fel i tio år efter att affären har genomförts.

Tjänsten Länsdeklarerat Plus innebär att en besiktningsman, som är godkänd av Länsförsäkringar, besiktigar din bostad redan innan vi lägger ut den till försäljning. Denna besiktning är mer omfattande än en vanlig överlåtelsebesiktning, eftersom den även kontrollerar så kallade riskkonstruktioner. I marknadsföringen framgår det sedan tydligt för presumtiva köpare att din bostad är besiktigad och försäkrad genom att annonsen märks med LD+.

I samband med överlåtelsen tecknar du en dolda felförsäkring. Försäkringsgivare för försäkringen är Länsförsäkringar Sak AB och premien du betalar är en engångspremie. Försäkringen gäller under hela din tioåriga ansvarsperiod och täcker det belopp du kan bli skyldig att betala på grund av dolda fel. Försäkringen har ingen självrisk. 

Läs mer information om villkor för säljaransvarsförsäkringen

Förköpsinformation om säljaransvarsförsäkringen

 

Länsdeklarerat Plus – för dig som köper

 

När bostaden du är intresserad av är märkt med symbolen LD+ betyder det att den är förbesiktigad och att säljaren kommer att teckna Länsförsäkringar försäkring mot dolda fel. Förbesiktningen är en överlåtelsebesiktning med kontroll av riskkonstruktioner som utförs av en besiktningsman som är godkänd av Länsförsäkringar. Besiktningsprotokollet får du tillgång till genom fastighetsmäklaren.

Om du köper bostaden ingår att du får göra en telefongenomgång med besiktningsmannen där ni går igenom protokollet i sin helhet. Som köpare får du även rätt till protokollet och dessutom möjlighet att vända dig till besiktningsmannen om det skulle visa sig att besiktningen inte är helt korrekt utförd.

I samband med överlåtelsen tecknar säljaren Länsförsäkringar säljaransvarsförsäkring, en dolda fel-försäkring. Den täcker sådana fel som fanns vid köptillfället, men som säljaren inte kände till och som du inte kunde förvänta dig och inte heller kunde upptäcka vid en besiktning. Försäkringen gäller i tio år efter tillträdet, det vill säga under hela säljarens ansvarstid. Försäkringen är en trygghet även för dig som köpare, eftersom du kan vända dig direkt till Länsförsäkringar som snabbt gör en saklig bedömning. Som köpare kan du dock inte överklaga försäkringsbolagets beslut.

Läs mer information om villkor för säljaransvarsförsäkringen

Köparinformation

Om du upptäcker ett fel i din bostad, gör du en skadeanmälan här till Länsförsäkringar.