Tillbaka till pressmeddelanden

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Livet på landet lockar – stark bostadsmarknad väntar i höst

2020-10-08

I september ökade både villapriserna och bostadsrättspriserna i Sverige med 2 procent. Villapriserna har stigit med hela 10 procent och bostadsrättspriserna med 5 procent det senaste året. Dessutom har även priserna på fritidshus ökat med 11 procent under samma period. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Svenskarna har på ett historiskt unikt sätt omvärderat var och hur de vill bo. Många spekulanter vill enklare kunna arbeta hemifrån eller få tillgång till en trädgård. Efterfrågan på bostäder är mycket stark och vi ser inga tecken på avmattning, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I både Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg villapriserna med 3 procent senaste månaden, medan ökningen i Stor-Göteborg och i riket som helhet var 2 procent.

Även bostadsrättsmarknaden fortsätter starkt uppåt efter den tillfälliga nedgången i början av våren. I riket som helhet och i centrala Stockholm ökade priserna med 2 procent under september. I centrala Göteborg var priserna oförändrade, medan de i Stor-Stockholm, Stor-Malmö och centrala Malmö steg med 3 procent. Även fritidshuspriserna fortsätter stiga och har det senaste året gått upp med 11 procent.

– De stigande priserna gör det fortsatt svårt för unga att köpa sin första lägenhet och för barnfamiljer att flytta till något större. Om fler ska kunna byta bostad efter behov behöver regeringen få till långsiktiga politiska lösningar. Bostadsminister Per Bolund (MP) bör fokusera på omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och individanpassad kontantinsats vid bostadsköp, säger Marcus Svanberg.

Här ökar priserna mest i Sverige
Villapriserna har ökat i samtliga län de senaste tre månaderna, allra mest i Jämtland som visat en uppgång med 13 procent. I Kalmar län var uppgången minst, plus 1 procent. Bostadsrättspriserna ökar i de flesta länen, mest i Värmland där priserna steg med hela 19 procent under perioden juli–september. I Blekinge, Jämtland och Kalmar län sjönk bostadsrättspriserna de tre senaste månaderna, även om priserna totalt sett har ökat kraftigt i dessa tre län under det senaste året.

– Allt fler letar boende utanför städerna eller överväger pendlingsorter på längre avstånd från städerna. Vi bedömer att livet på landet kommer att bli ännu mer attraktivt i pandemins kölvatten. Många arbetsgivare är nu mer positiva till distansarbete, vilket innebär att fler svenskar kan tänka sig att bo längre ifrån sin arbetsplats, säger Marcus Svanberg. 

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

För kontakt med lokala mäklare:
Madeleine Olander, tf. pressansvarig
Tel: 073-441 04 09
E-post: madeleine.olander@lansfast.se

Pressbilder fria för användning: 
Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: facebook.com/lansforsakringarfastighetsformedling
Instagram: instagram.com/lansfast_sverige
Twitter: @lff_ab

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 31 439 bostadsrätter och 14 667 villor under juli 2020–september 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med april–juni 2020. Årssiffran är en jämförelse mellan juli 2019–september 2019 och juli 2020–september 2020. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.
Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 6 322 fritidshus under oktober 2019–september 2020 och utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Bilaga

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris (kr/kvm)

Riket

+ 2%

+ 6%

+ 5%

43 433

Centrala Stockholm

+ 2%

+ 4%

+ 5%

96 346

Stor-Stockholm

+ 3%

+ 5%

+ 5%

62 302

Centrala Göteborg

± 0%

+ 4%

+ 2%

63 124

Stor-Göteborg

+ 1%

+ 4%

+ 4%

47 321

Centrala Malmö

+ 3%

+ 7%

+ 5%

35 641

Stor-Malmö

+ 3%

+ 11%

+ 5%

32 915


Så har villapriserna förändrats
i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris

Riket

+ 2%

+ 5%

+ 10%

3 601 000

Stor-Stockholm

+ 3%

+ 7%

+ 10%

6 344 000

Stor-Göteborg

+ 2%

+ 5%

+ 8%

4 952 000

Stor-Malmö

+ 3%

+ 4%

+ 10%

4 664 000

 

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.