Hoppa till sidinnehåll

Användarvillkor

Välkommen till Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings webbplats, www.lansfast.se och tack för att du använder den. Vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vill genom nedanstående användarvillkor upplysa dig som användare av vår webbplats om hur du får använda vår webb och de tjänster vi erbjuder via webben. Med användare avses inte bara fysiska personer utan även automatiska verktyg som ägnar sig åt t.ex. spindling eller crawling.

Du som användare av denna webbplats anses godkänna dessa villkor genom att du går in och nyttjar webbplatsen. Villkoren kan ensidigt uppdateras utan att vi upplyser dig om det och om du fortsätter använda webbplatsen efter det att villkoren har ändrats eller uppdaterats anses du ha godkänt dessa uppdaterade villkor. Om du har för avsikt att göra något mer än att surfa runt på vår webbplats bör du läsa villkoren noggrant och kontrollera vad som står på denna sida regelbundet.

Ansvarig för webbplatsen är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB och kontaktinformation finns under rubriken "Kontaktuppgifter" nedan.

De produkter och tjänster som vi erbjuder via vår webbplats erbjuds inte till alla personer överallt.  Produkter och tjänster tillhandahålls t.ex. inte om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling bedömer att tillhandahållandet inte är till gagn för den enskilda personen eller om tillhandahållandet skulle komma att strida mot lagstiftning, praxis, god fastighetsmäklarsed, annan rättslig reglering eller andra förhållningsregler kommer vi inte att erbjuda den. Ett exempel kan vara att vi misstänker att våra tjänster kan komma att nyttjas för att tvätta pengar. I ett sådant fall behöver vi inte redovisa varför en produkt eller tjänst inte tillhandahålls eftersom vi kan vara förhindrade att avslöja det med anledning av de bestämmelser som finns. 

Tillåten användning

Det finns inget hinder för dig som enskild användare att för eget privat bruk framställa och tillgängliggöra enstaka exemplar av till exempel våra bostadsbeskrivningar för att kunna spara och läsa vid ett senare tillfälle. Du kan även länka till våra bostadsannonser med nära och kära, posta länkar i sociala medier, m.m.

Upphovsrätt och förbud mot spindling och/eller crawling

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har en webbplats och databas som skyddas av upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från oss framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på www.lansfast.se och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats.

Även webbplatsens utseende och layout samt originella texter och konstnärliga bilder och filmer samt annat material är skyddade enligt upphovsrättslagen. Samtliga fotografier, oavsett om de är konstnärliga eller inte, är även de skyddade enligt upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier gäller att det är förbjudet att utan tillstånd av rättighetsinnehavaren framställa exemplar av verket eller fotografiet och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats.

Därmed får man inte använda eller kopiera material eller annan information från Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings webb för att marknadsföra en annan hemsida, app eller företag. Sådant material får inte heller sparas digitalt även om du inte sprider detta material.

Det är med andra ord inte är tillåtet att utan samtycke använda uppgifter om mäklare eller bostadsannonser för marknadsföring av någon annans eller egen tjänst. Om man gör så innebär det att man begår ett brott mot Upphovsrättslagen. Att kopiera material från vår hemsida och sedan tillgängliggöra en sådan kopia på annan eller egen hemsida innebär att man begår ytterligare brott mot Upphovsrättslagen eftersom man gör kopian tillgänglig för allmänheten.

Vidare bör du alltid fråga om lov innan du väljer att skapa en länk på annan eller egen hemsida från vår webbplats eftersom länkning kan innebära att innehållet tillgängliggörs för allmänheten. Du får inte heller utan tillstånd indexera innehållet på vår webb och baserat på detta automatgenerera länkar på någon annan webbplats (så kallad spindling eller crawling). Du får inte heller länka in innehåll från vår webbplats i ett framesystem, pop-up fönster eller annan hotlinking.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet och skadestånd om användningen skett avsiktligt eller genom oaktsamhet. Om man avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot upphovsrättslagen kan man dessutom straffas med böter eller fängelse upp till två år.

Det som du som användare är tillåten att göra utifrån upphovsrättslagen utan att du behöver fråga oss framgår under rubriken ”Tillåten användning”. 

Marknadsföring

Enligt Marknadsföringslagen ska all marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Att använda någon annans annonser för egen marknadsföring är inte förenligt med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot marknadsföringslagen företaget dömas att betala en marknadsstörningsavgift. Dessutom kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite.

Ansvarsbegränsning

Allt material som finns tillgängligt via denna webbplats ska i huvudsak avses endast ses som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan hända att informationen inte alltid är uttömmande eller uppdaterad. Även felskrivningar och tekniska brister kan tyvärr även förekomma.

Det förekommer att information och material publiceras på lokala bobutikssidor och i bostadsbeskrivningar av franchiseföretag eller mäklare och det ska tydliggöras att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB inte ansvarar för sådan information och material (sk användargenererat material).

IT-säkerhet

Trots att vi aktivt arbetar med IT-säkerhet kan vi dessvärre inte garantera att vår webb är fri från virus och andra skadliga komponenter. Av den anledningen uppmanas du som nyttjar vår webb att, för din egen skull, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Teknikrekommendationer för vår webbplats

För att använda Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings webbplats rekommenderar vi moderna versioner av de vanligaste webbläsarna. För att kunna se innehållet och använda funktionaliteten på webbplatsen på bästa möjliga sätt ser vi att du använder senaste versionen eller max en version bakåt av följande webbläsare:

  • Safari
  • Chrome
  • Edge
  • Samsung Internet

Detta gäller både för mobila enheter och datorer. Äldre webbläsare än dessa kan i största mån fungera men viss funktionalitet och utseende kan variera eller inte fungera optimalt på grund av försämrat stöd för viss ny teknik.

För att kunna använda alla funktioner på vår webbplats behöver din webbläsare tillåta Javascript och cookies.

Vi testar kontinuerligt nya webbläsare och versioner, men det kan ta ett tag innan en ny webbläsare eller version fungerar fullt ut på webbplatsen.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av våra användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring användarvillkoren är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Ansvarig för Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings webbplats och tjänster är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB
Länsförsäkringar AB
106 50
Stockholm

Telefon: 010-219 54 00
E-post: info@lansfast.se
Org.nr: 556693-8865