Användarvillkor

Tack för att du använder vår webbplats. Vi vill här upplysa dig om reglerna för vår webbplats.

Dessa villkor (nedan kallade användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling avses i dessa Användarvillkor de självständiga mäklarbobutiker och ömsesidiga länsförsäkringsbolagen som är anslutna till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling koncept samt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB. 

Genom att gå in på Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings webbplatser och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du Användarvillkoren.

För de produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatserna finns separata villkor. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt har villkoren för tjänsten eller produkten företräde framför dessa Användarvillkor.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till någon mäklare eller annan person ansluten till Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings koncept behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204). Läs mer hur vi behandlar dina personuppgifter

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatserna är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling anser - utan att behöva visa någon orsak för detta - att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material och bostadsbilder eller delar därav - utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke kommersiellt syfte - förutsätter skriftligt samtycke av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

De varumärken eller andra kännetecken som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en "felaktig" träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling webbsidor.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings webbplatser är - om inte annat uttryckligen framgår - avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Länsförsäkringar Fastighetsförmedling inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.
Om du har frågor kring Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings Användarvillkor är du välkommen att kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, på e-post info@lansfast.se