Hoppa till sidinnehåll
4Z3A5178 1 2000

Länsdeklarerat Plus

Trygghetsförsäkring för dig som säljer din bostad

Trygghet via besiktning och dolda fel-försäkring

Länsdeklarerat Plus är vår trygghetsförsäkring för dig som säljer hus. Med tjänsten kan både du som säljare, och köparen av ditt hus vara lugna och trygga. Genom en besiktning och dolda-fel försäkring kommer ni få hjälp under hela ansvarsperioden om 10 år om det skulle dyka upp eventuella överraskningar i eller på bostaden efter att bostadsaffären är avslutad.

Fel i fastighet

En fastighet anses felaktig om den avviker från avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet. I sistnämnda fall avses så kallade dolda fel. Ett fel som borde ha upptäckts av en normalt bevandrad köpare vid en undersökning, som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick och omständigheterna vid köpet, får dock inte åberopas. Säljarens ansvar för dolda fel gäller i tio år räknat från tillträdesdagen.

För dig som säljare

Ikon pil ner

Tjänsten Länsdeklarerat Plus (LD+) innebär att du i samband med att du ingår ett uppdragsavtal med fastighetsmäklaren erbjuds att teckna Länsförsäkringars säljaransvarsförsäkring avseende ansvar för dolda fel. Tjänsten ger dig möjlighet att vara proaktiv eftersom du som säljare kan hållas ansvarig för dolda fel i din bostad och vara skyldig att betala prisavdrag till köparen. En förutsättning för tecknandet av försäkringen är att bostadsbyggnaden besiktigas av en av Länsförsäkringar godkänd besiktningsman. Genom att förbesiktiga din bostad, och öppet redovisa eventuella fel och brister innan försäljningen, kan fel som upptäcks vid besiktningen per definition inte anses dolda. Som säljare kan du dock ansvara för fel som inte upptäcks vid en besiktning och för sådant ansvar kan dolda fel-försäkringen gälla. Försäkringen gäller med vissa undantag, som framgår av försäkringsvillkoren (se länk till villkoren nedan).

Om du beställer tjänsten LD+ marknadsförs bostadsannonsen med symbolen för LD+, så att spekulanter kan se att din bostad är besiktigad och försäkrad.

Av skäl som nämnts ovan rekommenderar vi dig att innan försäljningen öppet redovisa bostadens eventuella fel och brister. Din mäklare kommer att tillhandahålla en frågelista som du kan fylla i. Spekulanter på bostaden kommer sedan att få ta del av denna.

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar AB och premien du betalar är en engångspremie (betalas senast på tillträdesdagen). Försäkringen gäller under hela din tioåriga ansvarstid och täcker det belopp du kan bli skyldig att betala på grund av dolda fel, dock maximalt sammanlagt 2 miljoner kronor oavsett antalet skador. Försäkringen gäller utan självrisk.

Besiktningen som ligger till grund för försäkringen är mer omfattande än en vanlig överlåtelsebesiktning då den även omfattar så kallade riskkonstruktioner. Besiktningen beställs och bekostas av dig som säljare. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

För dig som köpare

Ikon pil ner

När bostaden du är intresserad av är märkt med symbolen för LD+ betyder det att den är förbesiktigad och att säljaren beställt Länsförsäkringars säljaransvarsförsäkring. Försäkringen gäller för säljarens ansvar att betala prisavdrag för dolda fel i bostaden, med vissa undantag som framgår av försäkringsvillkoren (se länk till villkoren nedan). Förbesiktningen är en överlåtelsebesiktning som även omfattar kontroll av riskkonstruktioner. Besiktningen utförs av en besiktningsman godkänd av Länsförsäkringar. Fastighetsmäklaren kommer att tillhandahålla besiktningsprotokollet.

Om du köper bostaden bör du göra en besiktningsgenomgång med besiktningsmannen för att säkerställa att du förstår protokollet på rätt sätt . I vissa fall kan en besiktningsgenomgång också krävas för att du som köpare ska få ”rätt till protokollet”, vilket är en förutsättning för att du ska ha  möjlighet att vända dig mot besiktningsmannen om det skulle visa sig att besiktningen inte är korrekt utförd. Stäm av detta med den besiktningsman som har besiktigat huset du är intresserad av.

Försäkringen gäller i tio år räknat från tillträdesdagen, alltså under hela säljarens ansvarstid. En trygghet för dig som köpare är att du kan vända dig direkt till Länsförsäkringar som snabbt gör en saklig bedömning. Försäkringsersättningen är begränsad till maximalt sammanlagt 2 miljoner kronor oavsett antalet skador.

MA85543 2000

Har du upptäckt ett fel i i bostaden?

Har säljaren tecknat Länsförsäkringars säljansvarsförsäkring och du upptäcker ett fel i din bostad gör du en skadeanmälan till Länsförsäkringar.

051 Color Match20 2000

Vad är ett dolt fel?

Här rätar vi ut de vanligaste frågetecknen kring dolda fel vid husköp och fel i bostadsrätt.