Hoppa till sidinnehåll
Mäklare Samtal (1)

En hållbar fastighetsförmedling

Vi vill skapa trygga bostadsaffärer genom livet och bidra till en rättvis och hållbar bostadsmarknad där fler kan byta bostad efter behov.

Social Hållbarhet MA67064

Social hållbarhet

Genom ekonomisk och social hänsyn i alla delar av vår verksamhet vill vi bidra till en hållbar bostadsmarknad som ger kommande generationer möjlighet att växa och utvecklas.

Finansiell Hållbarhet

Finansiell hållbarhet

Med god lönsamhet, starka finanser och arbetet mot korruption och penningtvätt skapar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Cyklar Och Sommar

Miljömässig hållbarhet

Initiativ för att minska resandet inom företaget och ökad medvetenhet kring den enskilde medarbetarens miljöpåverkan bidrar till en hållbar användning av jordens resurser.

Kvinna Cyklar

Hållbara medarbetare

Vår personalfilosofi är enkel – om de anställda mår bra, mår företaget bra. Medarbetare som vill utvecklas och känner stolthet skapar en framgångsrik och inkluderande företagskultur.

Hållbarhetslofte

Vårt hållbarhetslöfte

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling stöder FN:s globala mål för en hållbar utveckling och Agenda 2030. Tre av de 17 målen är särskilt relevanta för en hållbar och ansvarsfull fastighetsförmedling: Hållbara städer och samhällen, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och bekämpa klimatförändringarna.

LF Forskningsfond

Forskning kring tryggt boende

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling deltar i Länsförsäkringar Forskningsfonds forskning kring tryggt boende. Ett arbete som bland annat syftar till att hitta lösningar på Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad.