Hoppa till sidinnehåll

Kontakt och hjälp

Mäklare Och Visnigsskylt

Kontakta din lokala fastighetsmäklare

Med bobutiker i hela landet finns vi alltid nära våra kunder. Här hittar du kontaktuppgifter till din lokala fastighetsmäklare.

MA76264

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB

E-post

info@lansfast.se

Postadress

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB
Tegeluddsvägen 11
106 50 Stockholm

Besöksadress

Tegeluddsvägen 21
Stockholm

Har du upptäckt ett fel i din nya bostad?

Om du upptäcker ett fel i din nya bostad som du tycker att säljaren ansvarar för så behöver du meddela säljaren detta (reklamera). Reklamation måste ske inom skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt felet.

Det finns inga egentliga formkrav för en reklamation, men det behöver framgå att det är fråga om en reklamation och att du har upptäckt något som du tycker att säljaren skulle kunna ansvara för. Av bevisskäl bör reklamation ske skriftligen.  

Om säljaren har tecknat Länsförsäkringars säljaransvarsförsäkring kan du som köpare göra en skadeanmälan direkt till Länsförsäkringar.

Har du frågor eller synpunkter på din bostadsaffär eller om mäklartjänsten?  

Om du har frågor om en bostadsaffär eller om mäklartjänsten så får du gärna börja med att kontakta den ansvarige mäklaren. Om du därefter har synpunkter eller önskar mer information så går det också bra att rådfråga någon annan av våra mäklare.  

För att du ska känna dig trygg med din bostadsaffär använder vi oss också av Mäklarsamfundets oberoende kundvägledare. Kundvägledarna kan hjälpa dig med de frågor du har om mäklartjänsten och om vad som ingår i mäklarens uppdrag. Du kanske undrar om en budgivning har gått rätt till, vilka uppgifter om bostaden som mäklaren måste ta reda på och lämna till köpare eller om mäklarens ansvar i övrigt. Kundvägledarna kan även guida dig rätt i frågor kring säljarens och köparens ansvar.

Här hittar du kontaktuppgifter till Mäklarsamfundets kundvägledare

Reklamation av mäklartjänsten

Om du anser att mäklaren har gjort något fel och orsakat dig en ekonomisk skada behöver du meddela mäklaren detta (reklamera). Reklamation måste göras inom skälig tid från det att du insett eller borde ha insett de omständigheter som ligger till grund för reklamationen. Av reklamationen, som kan ske muntligen eller skriftligen, behöver det framgå på vilket sätt du tycker att mäklaren har brustit. Om du vet vad du har för krav på ersättning så bör du även ange till vilket belopp kravet uppgår.    

Om ett skadeståndskrav framställs till mäklaren så prövas det i första hand av mäklarens ansvarsförsäkringsbolag. Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut kan du begära att Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) prövar tvisten.

Vidare kan Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare, pröva om mäklaren brustit i sina skyldigheter. FMI kan dock inte pröva frågor om skadestånd.

Regionchefer

Per-Anders  Johanson

Per-Anders Johanson

Regionchef - Göteborg / Bohuslän /Älvsborg / Skaraborg / Halland / Värmland

Christel  Nilsson

Christel Nilsson

Regionchef - Skåne–Göinge / Kristianstad / Blekinge / Kronoberg / Kalmar län

Mikael  Lindgren

Mikael Lindgren

Regionchef - Dalarna / Gävleborg / Uppsala / Bergslagen / Jämtland / Västerbotten

Peo  Mårtensson

Peo Mårtensson

Regionchef - Östergötland / Gotland / Södermanland / Jönköping / Norrbotten / Västernorrland

Thomas  Persson

Thomas Persson

Regionchef Stockholm

Ida  Gunnedal

Ida Gunnedal

Affärsområdeschef nyproduktion

Tony  Dommartine

Tony Dommartine

Försäljningschef

Har du koll på lingot?

Det kan vara bra att ha koll på begreppen som används vid en bostadsförsäljning. Här hittar du lite hjälp på vägen.

Frågor om bank- och försäkringstjänsten

Om du är missnöjd med hantering av ett ärende som rör Länsförsäkringars produkter och tjänster inom bank och försäkring hänvisar vi dig till ditt lokala länsförsäkringsbolag. Där kan du bland annat begära omprövning av ett beslut eller kontakta bolagets klagomålsansvarig.

Läs mer på Länsförsäkringar Ikon pil åt höger