Undersökningsplikt när du köper bostad

När du köper en fastighet har du vad som kallas för undersökningsplikt. Undersökningsplikten gäller lika oavsett om du köper bostadsrätt, villa, radhus eller fritidshus.

Vi på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling rekommenderar alla som säljer en fastighet att redovisa kända fel och brister. Men som köpare ska du vara medveten om att säljaren inte är skyldig att göra det. Din undersökningsplikt som köpare innebär alltså att du har ett stort ansvar för att verkligen ta reda på så mycket du kan innan du köper. Att enbart ta del av säljarens redogörelse räcker inte för att uppfylla undersökningsplikten. Du måste gå på djupet, förslagsvis genom att anlita en professionell besiktningsman. Vi sätter dig gärna i kontakt med kunniga besiktningsmän där du bor.

Besiktningen betingar en kostnad, men det är den värd. Om bostaden du vill köpa visar sig vara felfri är det ett välkommet besked, och nu har du bostadens faktiska skick dokumenterad i ett protokoll som du äger. Det kan du dessutom ha glädje av när du en dag ska sälja din fastighet vidare.

Eventuella fel och brister som kommer fram vid besiktningen leder i regel till en ny prisdiskussion med säljaren. Du och säljaren kan komma överens om en prissänkning, eller att säljaren ska åtgärda felen innan köpet går igenom – ännu en anledning att vara noga med sin undersökningsplikt!

Om du hittar ett så kallat dolt fel efter att köpet är genomfört, kan du ställa ersättningskrav mot säljaren i upp till tio år efter köpet. Många säljare tecknar en försäkring mot dolda fel, exempelvis vår försäkring Säljaransvar Plus. Om det finns en försäkring underlättar det för alla inblandade, inte minst för dig som köpare eftersom du kan vända dig direkt till försäkringsbolaget och få en snabb och saklig bedömning.

Under Länsdeklarerat kan du läsa om hur säljare kan försäkra sig mot dolda fel. Läs också mer om dolda fel här.