Hoppa till sidinnehåll

Energideklaration – för miljön och plånboken

En energideklaration är ett dokument som visar hur mycket energi som används i ett hus.

Energideklarationen ger en god överblick över hur energieffektiv byggnaden är och om det går att göra något för att använda mindre energi utan att försämra inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi går det att både spara pengar och göra en insats för miljön. För den som ska köpa en ny bostad kan energideklarationen användas för att jämföra olika bostäder med varandra.

Det är säljarens ansvar att se till att det finns en giltig energideklaration vid försäljningen.  Om det inte finns någon energideklaration, eller om den som finns är mer än tio år gammal, måste säljaren låta upprätta en ny. Energideklarationen ska upprättas av en certifierad energiexpert. Om det finns en energideklaration ska uppgifter om byggnadens energiprestanda finnas med när bostaden annonseras. Energideklarationen ska också visas upp för spekulanterna och överlämnas till den slutlige köparen innan köpet.

Om säljaren av någon anledning inte skulle uppfylla sina skyldigheter kan säljaren få ett föreläggande från Boverket. Ett föreläggande kan förenas med vite. Om köparen har begärt att få en energideklaration av säljaren men inte fått det har köparen dessutom rätt att inom sex månader från tillträdet låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Även om du inte tänkt sälja din bostad på länge, kan en energideklaration vara en bra idé eftersom den ofta ger bra råd om hur du kan sänka din energiförbrukning och minska dina kostnader.

Energideklaration för bostadsrätt

Om det gäller en bostadsrätt gäller samma regler, utom på en punkt: det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration. Energideklarationen gäller inte bara för en viss lägenhet, utan för hela byggnaden. Om det saknas en energideklaration kan köparen inte kräva att säljaren låter upprätta en, utan får vända sig till föreningen.  

Om det finns en giltig energideklaration är det däremot fortfarande säljaren som ansvarar för att energiprestandan redovisas i annonsen samt att energideklarationen visas upp för spekulanterna och överlämnas till den slutlige köparen.

Lätt att jämföra energiklass

Alla energideklarationer som upprättats efter den 1 januari 2014 innehåller en energiklassning med skalan A-G. Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som uppfyller de krav som gäller för ett nybyggt hus idag får klass C eller bättre.  

Vem kan upprätta en energideklaration och vad kostar det?

En energideklaration ska utföras av en oberoende certifierad energiexpert.

Energiexperten gör en besiktning där han eller hon, gärna tillsammans med byggnadens ägare, går igenom byggnaden. Därefter upprättar energiexperten energideklarationen i Boverkets energideklarationsregister.

Kostnaden för en energideklaration varierar. När du anlitar en mäklare från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får du hjälp att beställa energideklaration om det behövs.

 

Vissa typer av byggnader undantas från reglerna om energideklaration. Läs mer om dessa på Boverkets hemsida