Hoppa till sidinnehåll
Finansiell Hållbarhet

Finansiell hållbarhet

Genom god lönsamhet, starka finanser och arbete mot korruption och penningtvätt skapar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Starka finanser

För att kunna vara långsiktigt lönsamma är också ett bra resultat en nödvändighet och därför fokuserar vi på kvalitetssäkring och arbete med ständiga förbättringar av interna processer och arbetssätt. Att också ständigt utveckla befintliga och nya affärer är en strategi för att uppnå en ökad kundupplevelse och en ökad tillväxt.

Syftet med Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings arbete med skattefrågor är att långsiktigt bidra till det övergripande hållbarhetsmålet genom att betala rätt skatt och hantera skattefrågor ansvarsfullt och transparent.

Regelefterlevnad och affärsetik

För Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är god regelefterlevnad en naturlig del av verksamheten. Alla medarbetare utbildas kontinuerligt i lagar, regler och rutiner som omgärdar fastighetsmäklarverksamheten. Ett omfattande arbete bedrivs för att begränsa risken för att företaget eller dess bobutiker ska användas eller utsättas för finansiell brottslighet och korruption.. För att förebygga oegentligheter och lagöverträdelser inom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling finns en visselblåsarfunktion där medarbetare anonymt kan anmäla misstänkta regelbrott.

Vi har interna regler och rutiner gällande etik, intressekonflikter och uppdrag vid sidan av tjänsten. Alla sidouppdrag ska godkännas enligt företagets regelverk.

I vår uppförandekod kan du läsa mer om hur vi arbetar.

Arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt är viktigt för vårt förtroende hos kunder, leverantörer och samarbetspartner, men också för den allmänna brottsbekämpningen. Samtliga mäklare och bobutiker omfattas av penningtvättslagen och har därför en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Inom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling arbetar vi aktivt för att säkerställa att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper och goda förutsättningar för att uppfylla penningtvättslagens krav.