Bostadspriserna i Sverige föll brett under juni. Störst var fallet på bostadsrätter. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Ikon pil tillbaka Tillbaka till pressmeddelanden

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Bred nedgång för bostadspriserna

2022-07-07

Bostadspriserna i Sverige föll brett under juni. Störst var fallet på bostadsrätter, som ofta har snabbare prissvängningar än villor. Bostadsrättspriserna sjönk med 3 procent i riket, medan villapriserna backade med 1 procent. Prisökningen på fritidshus mattas av ytterligare, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Bolåneräntorna kommer fortsätta upp i takt med att Riksbanken successivt höjer styrräntan. Ännu fler hushåll behöver ta höjd för ökade boendekostnader framöver, vilket kan leda till att fler svenskar tvekar inför att flytta. Vi ser att budgivningarna på många villor och stora lägenheter är betydligt lugnare än för några månader sedan, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk med 3 procent i juni, vilket är den största nedgången en enskild månad sedan december 2017. I centrala Stockholm och Stor-Stockholm minskade priserna mest – ned 3 procent. I centrala Göteborg och Stor-Göteborg sjönk priserna med 2 procent i juni, medan de i centrala Malmö och Stor- backade med 1 procent. Det senaste året har bostadsrättpriserna stigit med 2 procent i riket som helhet – mest i Norrbotten, med en ökning på 20 procent.

– Våra fastighetsmäklare får många frågor från köpare och säljare kring hur konjunkturen och ränteläget påverkar deras bostadsaffär. Även om många försäljningar fortfarande görs snabbt, och vissa till höga slutpriser, får vi räkna med att osäkerheten håller i sig en tid framöver, säger Marcus Svanberg.

I Stor-Stockholm sjönk villapriserna med 2 procent den gångna månaden, medan de blev backade med 1 procent i Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Även i riket som helhet sjönk priserna den senaste månaden med 1 procent. Under året som gått har villapriserna i landet ökat med 3 procent. I Jämtland har villapriserna stigit med 11 procent under året, vilket är mest i landet.

– Den som planerar att sälja sin bostad måste nu vänja sig vid tanken att den kanske inte är värd riktigt lika mycket som för några månader sedan. Å andra sidan är bostaden man planerar att köpa också sannolikt billigare. För köparna innebär den svalare bostadsmarknaden att de har mer att välja på och särskilt för den som ska köpa sin första bostad innebär lägre priser en fördel, säger Marcus Svanberg.

Under året har fritidshuspriserna stigit med 8 procent, en markant långsammare ökningstakt än de senaste månaderna. I Jämtland har dock priserna stigit med 22 procent det senaste året, medan de i Norrbotten legat stilla.

Här har bostadspriserna ökat mest under året:

Bostadsrätter Prisutveckling Villor Prisutveckling Fritidshus Prisutveckling
Norrbotten +20% Jämtland +11% Jämtland +22%
Blekinge +10% Västerbotten +10% Kronoberg +19%
Kronoberg +7% Kronoberg +8% Blekinge +17%

 

Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger

1. Ta höjd för högre boendekostnader

Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan på sikt uppgår till 4–5 procent. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt.
Bostadspriserna har under det senaste året stigit kraftigt i stora delar av landet. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi.
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först.
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

För mer information vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder fria för användning:
Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: Bostadskoll
Facebook: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Instagram: Länsfast Sverige

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 30 570 bostadsrätter och 16 600 villor under april 2022–juni 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2022–mars 2022, årssiffran är en jämförelse mellan april 2021–juni 2021 och enmånadssiffran är en jämförelse mellan mars 2022–maj 2022 och aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 5 671 fritidshus under juli 2021–juni 2022 och utvecklingen jämförs med föregående tolvmånadersperiod.

Bilaga

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

 

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris (kr/kvm)

Riket

- 3%

- 4%

+ 2%

42 765 kr

Centrala Stockholm

- 3%

- 5%

+ 5%

103 301 kr

Stor-Stockholm

- 3%

- 4%

+ 2%

62 322 kr

Centrala Göteborg

- 2%

- 3%

+ 1%

67 683 kr

Stor-Göteborg

- 2%

- 2%

+ 1%

48 286 kr

Centrala Malmö

- 1%

± 0%

+ 4%

39 286 kr

Stor-Malmö

- 1%

+ 1%

+ 4%

35 787 kr

Så har villapriserna förändrats i storstäderna:

 

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris

Riket

- 1%

± 0%

+ 3%

4 011 000 kr

Stor-Stockholm

- 2%

- 3%

+ 2%

6 981 000 kr

Stor-Göteborg

- 1%

- 1%

+ 2%

6 031 000 kr

Stor-Malmö

- 1%

- 1%

+ 1%

5 249 000 kr

Så har fritidshuspriserna förändrats i Sverige:

 

Region

12 månader

Medelpris

Riket

+ 8%

2 416 000 kr

 

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.