Bostadsmarknaden i Sverige bromsar sakta in. Maj var den första månaden på två år som bostadsrättspriserna backade, med en nedgång med 1 procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Ikon pil tillbaka Tillbaka till pressmeddelanden

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Första nedgången för bostadsrättspriser på två år

2022-06-09

Bostadsmarknaden i Sverige bromsar sakta in. Maj var den första månaden på två år som bostadsrättspriserna backade, med en nedgång med 1 procent. Prisökningen på fritidshus mattas av ytterligare, medan villapriserna förblev oförändrade. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Två av tre svenskar äger sitt boende, och stigande räntor i kombination med en hög inflation minskar nu deras köpkraft. Vi märker att försäljningarna tar längre tid och bedömer att bostadspriserna kommer att fortsätta sjunka på många håll det närmaste året, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk med 1 procent i maj, vilket är den första månaden med backande priser på två år. I Stor-Stockholm minskade priserna mest – ned 2 procent. I centrala Stockholm och centrala Göteborg sjönk priserna med 1 procent i maj, medan de ökade med 1 procent i Stor-Malmö. I Stor-Göteborg och centrala Malmö blev priserna oförändrade. Det senaste året har bostadsrättpriserna stigit med 5 procent i riket som helhet – mest i Norrbottens län, med en ökning på 16 procent.

– Det är mycket psykologi på bostadsmarknaden när priserna börjar sjunka. Bostadsköpare brukar vara snabba med att räkna med en lägre prisnivå, medan säljare ofta behöver lite mer tid för att vänja sig vid att deras bostad inte är värd riktigt lika mycket som för några månader sedan, säger Marcus Svanberg.

I Stor-Stockholm sjönk villapriserna med 1 procent den gångna månaden, medan de blev oförändrade i Stor-Göteborg och Stor-Malmö. I riket som helhet låg priserna stilla den senaste månaden. Under året som gått har villapriserna i landet ökat med 6 procent. I Västerbotten har villapriserna stigit med 15 procent under året, vilket är mest i landet.

– Efter ett rally på fritidshusmarknaden, med en prisuppgång på hela 35 procent på två och ett halvt år, ser vi nu en inbromsning på många platser. En ökad osäkerhet kring hushållsekonomin påverkar efterfrågan på fritidshus och betydligt färre affärer görs nu jämfört med förra våren, säger Marcus Svanberg.

Under året har fritidshuspriserna stigit med 12 procent, en markant långsammare ökningstakt än de senaste månaderna. I Jämtland har dock priserna stigit med 26 procent det senaste året, medan de i Norrbotten bara gått upp med 2 procent.

Här har bostadspriserna ökat mest under året:

Bostadsrätter Prisutveckling Villor Prisutveckling Fritidshus Prisutveckling
Norrbottens län +16% Västerbottens län +15% Jämtlands län +26%
Kronobergs län +12% Kronobergs län +11% Gotlands län +18%
Västerbottens län +10% Värmlands län +9% Värmlands län +18%

Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger

1. Ta höjd för högre boendekostnader. Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan stiger till 4–5 procent. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg. De bundna räntorna har nu stigit så mycket att det kan löna sig att överväga att ligga kvar med rörlig ränta. Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det ändå vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning. Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en tredjedel av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt.
Bostadspriserna har under det senaste året stigit kraftigt i stora delar av landet. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi.
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först.
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

För mer information vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder fria för användning:
Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: Bostadskoll
Facebook: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Instagram: Länsfast Sverige

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 32 907 bostadsrätter och 15 247 villor under mars 2022–maj 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2021–februari 2022, årssiffran är en jämförelse mellan mars 2021–maj 2021 och enmånadssiffran är en jämförelse mellan februari 2022–april 2022 och aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 5 834 fritidshus under juni 2021–maj 2022 och utvecklingen jämförs med föregående tolvmånadersperiod.

Bilaga

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris (kr/kvm)

Riket

- 1%

+ 1%

+ 5%

45 626 kr

Centrala Stockholm

- 1%

- 1%

+ 9%

108 768 kr

Stor-Stockholm

- 2%

+ 1%

+ 6%

66 077 kr

Centrala Göteborg

- 1%

- 1%

+ 4%

68 355 kr

Stor-Göteborg

± 0%

+ 1%

+ 4%

50 965 kr

Centrala Malmö

± 0%

+ 3%

+ 6%

40 468 kr

Stor-Malmö

+ 1%

+ 4%

+ 6%

37 866 kr

Så har villapriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris

Riket

± 0%

+ 2%

+ 6%

4 361 000 kr

Stor-Stockholm

- 1%

+ 1%

+ 5%

7 605 000 kr

Stor-Göteborg

± 0%

+ 1%

+ 6%

6 160 000 kr

Stor-Malmö

± 0%

+ 2%

+ 4%

5 648 000 kr

Så har fritidshuspriserna förändrats i Sverige:

Region

12 månader

Medelpris

Riket

+ 12%

2 436 000 kr

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.