Fler än åtta av tio kommuner, 83 procent, saknar helt eller har brist på senioranpassade bostäder i någon form, visar ny statistik från Boverket som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Ikon pil tillbaka Tillbaka till pressmeddelanden

Ny kartläggning visar: Brist på senioranpassade bostäder i åtta av tio kommuner

2022-06-14

Fler än åtta av tio kommuner, 83 procent, saknar helt eller har brist på senioranpassade bostäder i någon form, visar ny statistik från Boverket som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 27 procent av kommunerna har inte en enda seniorbostad och i 40 procent av kommunerna finns inga trygghetsbostäder alls.

– En god tillgång på senioranpassade bostäder ger äldre ett tryggare boende och minskar risken för ofrivillig isolering. Samtidigt är seniorbostäder en nyckel för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, så att fler människor i alla åldrar kan byta bostad efter behov, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Över åtta av tio kommuner, 83 procent, saknar eller har brist på någon form av senioranpassat boende. Det visar Boverkets nya statistik över kommunernas trygghets- och seniorbostäder som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Av de kommuner som svarat uppgav 27 procent av kommunerna att de helt saknar seniorbostäder och 40 procent har inte en enda trygghetsbostad.

– Bristen på lämpliga bostäder är ett hinder för äldre som vill byta bostad och flyttskatten är ett annat. Genom att öka tillgången på senioranpassade bostäder och sänka flyttskatten skulle fler äldre kunna flytta från sina villor till ett mer lämpligt boende och på så sätt frigöra större bostäder som passar för småbarnsfamiljer, säger Marcus Svanberg.

Långvarig ensamhet ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa.
Enligt SCB beräknas 300 000 personer vara socialt isolerade i Sverige och var tionde svensk över 75 år träffar inte sina nära och kära mer än ett par gånger i månaden.

– Med bara några månader kvar till valet efterlyser vi skarpa politiska löften om åtgärder som kan öka rörligheten på bostadsmarknaden. Kommunerna behöver bygga fler senioranpassade bostäder och regeringen behöver kraftigt sänka flyttskatten så att det blir lättare för människor att byta bostad efter behov, inte minst för den som är äldre och som har ägt sin bostad länge, säger Marcus Svanberg.

Var tredje svensk över 65 år, 35 procent, svarade att de vill flytta till en mindre bostad i en Sifoundersökning från 2019 beställd av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling  En fjärdedel av dessa uppgav att anledningen till att de inte har flyttat var att det blir för lite pengar kvar efter betald reavinstskatt.

För mer information vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post:
per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post:
marcus.svanberg@lansfast.se

Om seniorbostäder
Seniorbostäder är vanliga bostäder som är anpassade för personer över en viss ålder. De kan skilja sig i utförande, men syftet är att erbjuda äldre ett tryggt och tillgängligt boende. Trygghetsbostäder är till för äldre som önskar en ännu större social gemenskap och ökad trygghet, och kan exempelvis vara utrustade med trygghetslarm. I både seniorbostäder och trygghetsbostäder finns ofta tillgång till gemensamma samlingslokaler och aktiviteter.

Pressbilder fria för användning:
Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb:
www.lansfast.se
Blogg:
Bostadskoll
Facebook:
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Instagram:
Länsfast Sverige

Om statistiken:
Statistiken är hämtad från Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME) för 2022 och bearbetad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Siffrorna baseras på kommunernas egna svar kring tillgången på senior- och trygghetsbostäder i kommunen. Totalt svarade 273 kommuner på frågorna om senior- och trygghetsbostäder i enkäten.

Bilagor
Tabell över landets kommuner med bostadsbrist för seniorer
Tabell över andelen av länens äldre som bor i en kommun med bostadsbrist för seniorer
Tabell med detaljerad statistik över brist på olika former av seniorbostäder i landets kommunerDokument

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.