Tillbaka till pressmeddelanden

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Bostadsrättspriserna tar fart efter pandemin

2021-11-05

Under oktober steg bostadsrättspriserna i Sverige med 1 procent, medan villapriserna för tredje månaden i rad ligger still. I Stockholm fortsätter dock priserna på både villor och bostadsrätter att öka. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Att bostadsrättspriserna börjar ta fart igen bevisar att svenskarna nu återgår till mer normala konsumtionsmönster, jämfört med den kraftiga efterfrågan på villor under pandemin. Vi räknar med fortsatt hög aktivitet på bostadsmarknaden ända fram till årsskiftet men mer stabil prisutveckling fortsättningsvis, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Stor-Stockholm och centrala Malmö steg bostadsrättspriserna med 2 procent den gångna månaden, medan de i centrala Stockholm visar en uppgång med 1 procent. I centrala Göteborg, Stor-Göteborg och Stor-Malmö förblev priserna oförändrade. Den senaste månaden steg bostadsrättspriserna i Sverige med 1 procent och på årsbasis har de nu ökat med 7 procent. Allra mest har bostadsrättspriserna stigit i Jämtlands län, med en ökning på hela 21 procent under det senaste året.

– Oroliga börser, stigande konsumentpriser och osäkerhet kring eventuella räntehöjningar är faktorer som bidragit till en mer försiktig hållning hos landets bostadsköpare. Det kan under hösten leda till att försäljningar tar något längre tid jämfört med i våras, även om många fortfarande är intresserad av att flytta till något större, säger Marcus Svanberg.

Villapriserna i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg med 1 procent den senaste månaden. I Stor-Malmö visar priserna tvärtom en nedgång med 1 procent. I riket som helhet förblev villapriserna oförändrade under oktober. Trots att villapriserna varit oförändrade i landet de senaste tre månaderna har de ökat med 15 procent det senaste året. På Gotland har villapriserna stigit med 22 procent under året, vilket är mest i landet.

– Unga och ensamstående, som redan före pandemin hade svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, drabbas hårdast av höga bostadspriser och kommande räntehöjningar. Pandemin borde ha setts som ett utmärkt tillfälle att skapa ett permanent undantag inom regelverket för amorteringar för dessa grupper. Tiden börjar nu bli knapp för regeringen och bostadsminister Märta Stenevi (MP) att lösa problemet innan kommande val, säger Marcus Svanberg.

Här har bostadspriserna ökat mest under året:

Bostadsrätter % Villor % Fritidshus %
Jämtlands län +21% Gotlands län +22% Jämtlands län +29%
Västerbottens län +17% Västerbottens län +21% Skåne län +29%
Kalmar län +15% Värmlands län +18% Östergötlands län +26%


Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär:

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt
Bostadspriserna har under det senaste året stigit kraftigt i stora delar av landet. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

För mer information vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder fria för användning:

Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: Bostadskoll
Facebook: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Instagram: Länsfast Sverige

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 35 945 bostadsrätter och 16 161 villor under augusti 2021–oktober 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse maj 2021–juli 2021, årssiffran är en jämförelse mellan augusti 2020–oktober 2020 och enmånadssiffran är en jämförelse med september 2021 och aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 6 544 fritidshus under november 2020–oktober 2021 och utvecklingen jämförs med föregående tolvmånadersperiod.

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris (kr/kvm)

Riket

+ 1%

+ 2%

+ 7%

45 630

Centrala Stockholm

+ 1%

+ 2%

+ 10%

107 147

Stor-Stockholm

+ 2%

+ 3%

+ 6%

66 012

Centrala Göteborg

± 0%

+ 1%

+ 8%

67 535

Stor-Göteborg

± 0%

+ 1%

+ 7%

49 595

Centrala Malmö

+ 2%

+ 2%

+ 11%

39 427

Stor-Malmö

± 0%

± 0%

+ 11%

36 373

Så har villapriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris

Riket

± 0%

± 0%

+ 15%

4 185 000

Stor-Stockholm

+ 1%

± 0%

+ 15%

7 304 000

Stor-Göteborg

+ 1%

+ 1%

+ 14%

5 890 000

Stor-Malmö

- 1%

+ 1%

+ 18%

5 448 000

Så har fritidshuspriserna förändrats i Sverige:

Region

12 månader

Medelpris

Riket

+ 20%

2 375 000 kr

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.