Prisfallet för både villor och bostadsrätter fortsatte i november. Villapriserna sjönk mest, med en nedgång på 3 procent den senaste månaden, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.
Ikon pil tillbaka Tillbaka till pressmeddelanden

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Färre bostadsaffärer och fortsatt prisfall

2022-12-08

Prisfallet för både villor och bostadsrätter fortsatte i november. Villapriserna sjönk mest, med en nedgång på 3 procent den senaste månaden, medan bostadsrättspriserna minskade med 1 procent. Antalet bostadsaffärer det senaste kvartalet var nära 30 procent lägre än samma period förra året. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Den värsta oron har avtagit på många håll, men för många säljare är det fortfarande svårt att vänja sig vid tanken att värdet på bostaden sjunkit. Försäljningarna drar ut på tiden och utbudet av bostäder till salu är historiskt högt eftersom spekulanterna samtidigt har en mer pressad privatekonomi, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Antalet bostadsaffärer under det senaste kvartalet var nära 30 procent lägre än samma period förra året. Under månaden sjönk villapriserna i Stor-Malmö och Stor-Göteborg med 3 procent, medan de minskade med 2 procent i Stor-Stockholm. I riket som helhet sjönk priserna med 3 procent under samma period. Jämtland är det enda länet som inte har en negativ utveckling av villapriser på årsbasis.

– De höga energipriserna skapar fortfarande en hel del osäkerhet, vilket gör att bostäder med höga uppvärmningskostnader blir allt svårare att sälja. Villamarknaden påverkas mest, men vi ser även ett något lägre intresse för lägenheter i bostadsrättsföreningar med stora lån till följd av att räntorna stiger, säger Marcus Svanberg.

Bland storstäderna sjönk bostadsrättspriserna mest i Stor-Malmö under november – ner 4 procent. I centrala Göteborg och Stor-Göteborg sjönk priserna med 3 procent, medan de backade med 2 procent i centrala Malmö. Stockholm visar mer stabila priser med 1 procents nedgång i Stor-Stockholm och oförändrade priser i centrala Stockholm. I riket sjönk bostadsrättspriserna med 1 procent. I samtliga län förutom på Gotland och i Jämtland har bostadsrättspriserna minskat på årsbasis.

Under det senaste halvåret har fritidshuspriserna succesivt mattats av och visar nu för första gången på över två år att prisökningstakten är oförändrad det senaste året.

– Inför en vinter med stigande räntor, höga elpriser och extrem inflation borde det vara självklart för Finansinspektionen att lätta på amorteringskraven. Som det ser ut nu kommer stabiliseringen på bostadsmarknaden tidigast under våren 2023, säger Marcus Svanberg.

Här har bostadspriserna minskat mest under året:

Villor Prisutveckling Bostadsrätter Prisutveckling
Hallands län -12% Dalarnas län -22%
Gotlands län -12% Hallands län -17%
Västmanlands län -11% Blekinge län -15%

Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger

1. Ta höjd för högre boendekostnader

Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan på sikt uppgår till 4–5 procent. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

Tre tips – så sänker du elkostnaden och höjer värdet på din bostad:

1. Behåll värmen i huset
Upp till en tredjedel av husets energiförlust sker genom dörrar och fönster. Se över lister och isoleringar runt dörrar och fönster för att minimera värmeförluster. En ny ytterdörr kan dessutom både höja värdet på huset och öka skyddet mot inbrott.

2. Byt energisystem
Att byta eller förbättra bostadens uppvärmningssystem kan vara en lönsam investering som markant sänker hushållets elräkning. Gör en kalkyl över vad som ger den bästa helhetslösningen för din bostad.

3. Installera solceller
Solceller både höjer värdet på en bostad med i snitt 100 000 kronor och sänker elkostnaden. Från och med förra året kan du ansöka om skattereduktion i samband med installationen. En certifierad installatör hjälper dig att optimera vinkel och riktning på solcellerna.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt.
Bostadspriserna har under det senaste året stigit kraftigt i stora delar av landet. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi.
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först.
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

För mer information vänligen kontakta:
Per Sangrud, presschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder fria för användning:
Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: Bostadskoll
Facebook: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Instagram: Länsfast Sverige

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 26 596 bostadsrätter och 13 192 villor under september 2022–november 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2022–augusti 2022, årssiffran är en jämförelse mellan september 2021–november 2021 och enmånadssiffran är en jämförelse mellan augusti 2022–oktober 2022 och aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 4 715 fritidshus under december 2021–november 2022 och utvecklingen jämförs med föregående tolvmånadersperiod.

Bilaga

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris (kr/kvm)

Riket

- 1%

- 2%

- 7%

41 482

Centrala Stockholm

- 1%

- 2%

- 8%

99 144

Stor-Stockholm

± 0%

+ 1%

- 7%

61 665

Centrala Göteborg

- 3%

- 8%

- 10%

59 325

Stor-Göteborg

- 3%

- 7%

- 9%

43 935

Centrala Malmö

- 2%

- 4%

- 6%

35 962

Stor-Malmö

- 4%

- 6%

- 6%

32 438

Så har villapriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris

Riket

- 3%

- 8%

- 8%

3 528 000

Stor-Stockholm

- 2%

- 6%

- 10%

6 679 000

Stor-Göteborg

- 3%

- 8%

- 12%

5 059 000

Stor-Malmö

- 3%

- 9%

- 12%

4 515 000

Så har fritidshuspriserna förändrats i Sverige:

Region

12 månader

Medelpris

Riket

± 0%

2 401 000 kr

 

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.