Tillbaka till pressmeddelanden

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Fler bostadsaffärer trots osäkert läge

2020-05-08

Villapriserna steg med 1 procent i april och snittpriset uppgår nu till 3,4 miljoner kronor. Bostadsrättspriserna sjönk med 1 procent under samma period. En genomsnittlig bostadsrätt kostar nu 2,5 miljoner kronor eller 37 810 kronor per kvadratmeter. Totalt såldes det 4 procent fler bostäder i april jämfört med samma månad förra året. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– I storstäderna har bostadsmarknaden dämpats något av coronaviruset samtidigt som många kommuner inte påverkats alls. Antalet bostadsaffärer är klart högre än förra året, även om läget kan upplevas som osäkert, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Stor-Göteborg steg villapriserna med 1 procent den senaste månaden, medan de i Stor-Stockholm och Stor-Malmö förblev oförändrade. I riket som helhet visar priserna en ökning med 1 procent i april. På helårsbasis har villapriserna ökat med 5 procent.

– Bostadsmarknaden har än så länge visat sig motståndskraftig mot corona. Framåt är tidsaspekten en nyckelfaktor – hur utdragen smittspridningen blir påverkar samhällsekonomin och därmed bostadsmarknaden. Låga räntor och bostadsbrist talar för en stabil efterfrågan medan ökande arbetslöshet kan göra marknaden mer avvaktande, säger Marcus Svanberg.

I centrala Malmö och Stor-Malmö sjönk bostadsrättspriserna mest den gångna månaden – ned 2 procent. Centrala Stockholm, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg visar på en minskning med 1 procent medan priserna förblev oförändrade i centrala Göteborg. I riket sjönk bostadsrättspriserna med 1 procent i april och på helårsbasis visar priserna en ökning med 7 procent.

Det såldes fler bostäder i Sverige under april 2020 jämfört med april 2019. Störst var ökningen bland villor och totalt genomfördes 4 procent fler bostadsaffärer under april i år.

Bostadspriser i övriga landet
Det senaste året har villapriserna stigit i samtliga län utom Dalarna, som visar en nedgång med 1 procent. Mest har villapriserna ökat på Gotland – upp 10 procent. Bostadsrättspriserna har ökat mest i Jämtlands län med en uppgång på 11 procent. På Gotland har bostadsrättspriserna backat med 3 procent under året, vilket är mest i landet.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär:

  1. Köp och sälj vid samma tid.
    Coronaviruset kan ha en negativ inverkan på bostadsmarknaden. Men så länge du säljer och köper på samma marknad kommer upp- eller nedgångar i prisutvecklingen ha mindre betydelse.

  2. Se över din boendeekonomi.
    Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera för hur en ihållande konjunkturnedgång, undantagsregler för amortering och förändrade arbetsförhållanden skulle kunna påverka dig.

  3. Sälj först.
    Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad först. Då vet du utgångsläget inför ditt eget köp och kan enkelt räkna på exakt vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder:
 
Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken

Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 28 570 bostadsrätter och 13 528 villor under februari 2020 – april 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2019 – januari 2020. Årssiffran är en jämförelse mellan februari 2019 – april 2019 och februari 2020 – april 2020. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Bilaga

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris (kr/kvm)

Riket

- 1%

± 0%

+ 7%

37 810 kr

Centrala Stockholm

- 1%

+ 1%

+ 8%

89 437 kr

Stor-Stockholm

- 1%

+ 1%

+ 8%

56 743 kr

Centrala Göteborg

- 1%

+ 1%

+ 4%

60 724 kr

Stor-Göteborg

- 2%

± 0%

+ 5%

44 998 kr

Centrala Malmö

- 2%

- 1%

+ 4%

31 896 kr

Stor-Malmö

- 2%

- 1%

+ 5%

29 719 kr


Så har villapriserna förändrats
i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris

Riket

+ 1%

+ 2%

+ 5%

3 353 000 kr

Stor-Stockholm

± 0%

+ 2%

+ 4%

6 032 000 kr

Stor-Göteborg

+ 1%

± 0%

+ 3%

4 671 000 kr

Stor-Malmö

± 0%

+ 1%

+ 5%

4 072 000 kr

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.