Tillbaka till pressmeddelanden

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Fler villor säljs före visning – rivstart väntas efter nyår

2020-12-08

I november steg bostadsrättspriserna i Sverige med 1 procent, medan villapriserna förblev oförändrade. På fritidshusmarknaden fortsätter prisökningen – upp 12 procent under det gångna året. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Att prisökningen på villamarknaden stannat av är en väntad effekt av årstiden och den kraftiga prisuppgången tidigare under året. Det genomförs dock fler bostadsaffärer än vanligt för säsongen. En tydlig trend är att många hus nu förmedlas i direkt kontakt mellan mäklare och spekulant, redan innan ordinarie visning, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I Stor-Stockholm steg bostadsrättspriserna mest den senaste månaden med en ökning på 2 procent. Centrala Göteborg visar en nedgång med 1 procent och i Stor-Göteborg förblev priserna oförändrade. Centrala Stockholm, centrala Malmö och riket som helhet visar en uppgång med 1 procent. På helårsbasis har bostadsrättspriserna i Sverige nu ökat med 7 procent.

– Oberoende av pandemin går antalet bostadsförsäljningar alltid ner under jul och nyår. Fler svenskar spenderar dock ledigheten hemma i år och vi ser dessutom att många förbereder sin bostadsförsäljning nu innan helgerna. Det talar för en rivstart på det nya bostadsåret i januari, säger Marcus Svanberg.

Villapriserna steg med 1 procent i samtliga storstadsregioner under den senaste månaden, medan de låg stilla i riket som helhet. Under året har villapriserna stigit mest i Stor-Stockholm och Stor-Malmö, båda med ökningar på 14 procent. Villapriserna i landet har stigit med 11 procent under det gångna året.

– Stigande bostadspriser och låga räntor i kombination med effekterna av coronapandemin gör att det blir ännu ännu svårare för exempelvis barnfamiljer att flytta till något större. Regeringen behöver nu få till långsiktiga politiska lösningar så att fler kan byta bostad efter behov. Fokus för bostadsminister Per Bolund (MP) under 2021 bör vara omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomiska förutsättningar, säger Marcus Svanberg.

Här har bostadspriserna ökat mest under året (län):

Bostadsrätter Prisutveckling Villor Prisutveckling Fritidshus Prisutveckling
Dalarna +19% Jämtland +18% Kalmar +21%
Blekinge +18% Kronoberg +16% Kronoberg +20%
Gotland +15% Stockholm +14% Jönköping +19%

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder:

Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 36 351 bostadsrätter och 16 941 villor under september 2020–november 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni–augusti 2020. Årssiffran är en jämförelse mellan september 2019–november 2019 och september 2020–november 2020. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 6 452 fritidshus under december 2019–november 2020 och utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris (kr/kvm)

Riket

+ 1%

+ 4%

+ 7%

42 784 kr

Centrala Stockholm

+ 1%

+ 4%

+ 7%

98 146 kr

Stor-Stockholm

+ 2%

+ 7%

+ 7%

63 596 kr

Centrala Göteborg

- 1%

- 1%

+ 3%

62 490 kr

Stor-Göteborg

± 0%

± 0%

+ 3%

46 228 kr

Centrala Malmö

+ 1%

+ 6%

+ 7%

35 587 kr

Stor-Malmö

+ 1%

+ 4%

+ 9%

32 641 kr

Så har villapriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris

Riket

± 0%

+ 3%

+ 11%

3 697 000 kr

Stor-Stockholm

+ 1%

+ 6%

+ 14%

6 732 000 kr

Stor-Göteborg

+ 1%

+ 4%

+ 10%

5 304 000 kr

Stor-Malmö

+ 1%

+ 6%

+ 14%

4 536 000 kr

Så har fritidshuspriserna förändrats i Sverige:

Region

12 månader

Medelpris

Riket

+ 12%

1 987 000 kr

 

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.