Tillbaka till pressmeddelanden

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Räntebesked och stabila priser lockar fler att byta bostad

2019-09-06

Bostadsrättspriserna steg med 1 procent i augusti. En genomsnittlig bostadsrätt kostar nu 2,4 miljoner kronor eller 39 095 kronor per kvadratmeter. Samtidigt steg villapriserna med 1 procent och snittpriset uppgår nu till 3 miljoner kronor. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– En längre period av stabil prisutveckling och indikationer på att kommande räntehöjningar skjuts framåt i tiden gör att fler spekulanter nu vågar ta steget och byta bostad. Det har ökat efterfrågan under sensommaren. I storstäderna håller vårtrenden i sig – allt fler bostadsrätter säljs till högre pris och redan innan ordinarie visning, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I centrala Stockholm och centrala Göteborg steg bostadsrättspriserna med 2 procent den gångna månaden. I övriga storstadsregioner och landet som helhet steg priserna med 1 procent i augusti. Under de senaste 12 månaderna har bostadsrättspriserna stigit med 3 procent i landet som helhet.

– Ett eventuellt mörkertal av osålda bostäder som på nytt läggs ut till försäljning, en trögrörlig marknad kopplat till hårda kreditvillkor och en vikande konjunktur är riskfaktorer på sikt. Slopad flyttskatt och ändrade amorteringsregler skulle göra det lättare för fler att byta bostad efter behov och bidra till en långsiktigt hållbar bostadsmarknad, säger Marcus Svanberg.

I riket steg villapriserna med 1 procent under augusti. Samtliga storstadsregioner visar på oförändrade villapriser under perioden. På helårsbasis har villapriserna i Sverige ökat med 2 procent.

Bostadspriser i övriga landet
I Värmland har bostadsrättspriserna stigit mest i landet det gånga året, med en ökning på 18 procent. I Gävleborgs län har bostadsrättspriserna sjunkit mest under perioden med en tillbakagång på 1 procent. De senaste 12 månaderna har villapriserna ökat mest på Gotland – upp 7 procent. Med en nedgång på 5 procent har villapriserna backat mest i Västernorrlands län.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se
Pressbilder: 
Marcus Svanberg

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 14 249 villor och 25 145 bostadsrätter under juni 2019 – augusti 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2019 – maj 2019. Årssiffran är en jämförelse mellan juni 2018 – augusti 2018 och juni 2019 – augusti 2019. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Bilaga

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% + 2% + 3% 39 095 kr
Centrala Stockholm + 2% + 3% + 2% 90 469 kr
Stor-Stockholm + 1% + 1% + 3% 57 667 kr
Centrala Göteborg + 2% + 5% + 3% 63 179 kr
Stor-Göteborg + 1% + 2% ± 0% 44 986 kr
Centrala Malmö + 1% + 3% + 7% 32 974 kr
Stor-Malmö + 1% + 5% + 8% 31 091 kr


Så har villapriserna förändrats 
i storstäderna:

Region 1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket + 1% + 2% + 2% 3 017 000 kr
Stor-Stockholm ± 0% ± 0% + 1% 5 400 000 kr
Stor-Göteborg ± 0% + 1% + 1% 4 695 000 kr
Stor-Malmö + 0% + 2% + 4% 4 101 000 kr
Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.