Tillbaka till pressmeddelanden

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Stockholm mot strömmen på lugn bostadsmarknad

2021-12-08

För fjärde månaden i rad låg villapriserna i Sverige stilla i november. Efter en tids uppgång förblev även bostadsrättspriserna oförändrade den senaste månaden. Stockholm fortsätter gå mot strömmen med ökande priser på både villor och bostadsrätter. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Även om det fortfarande råder störst fördel för säljarna på bostadsmarknaden ser vi nu ett lugnare tempo i många budgivningar. Samtidigt är intresset för lägenheter i storstäderna och på studieorterna stort inför det nya året och vårterminens start – där förväntar vi oss att priserna fortsätter att stiga framöver, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Stor-Stockholm och centrala Stockholm var de enda av storstadsregionerna där bostadsrättspriserna steg den senaste månaden – upp 1 procent. I Stor-Göteborg, centrala Göteborg och Stor-Malmö sjönk priserna i november. I centrala Malmö och i riket som helhet låg priserna stilla. Det senaste året har bostadsrättspriserna i Sverige ökat med 6 procent.   

– Att det görs många bostadsaffärer beror nu mer på ett stort flyttbehov snarare än de pandemieffekter vi sett tidigare. Så länge svenskarna ser ljust på framtiden kommer många vilja byta bostad, men om oron för en ny pandemivåg växer finns risk att mångas flyttplaner läggs på is, säger Marcus Svanberg.

Villapriserna i Stor-Stockholm ökade med 1 procent den senaste månaden, medan de sjönk med 1 procent i Stor-Malmö. I Stor-Göteborg och i riket blev priserna oförändrade under november. På årsbasis har villapriserna i landet nu stigit med 14 procent, mest på Gotland som visar en uppgång med hela 26 procent. Fritidshuspriserna har ökat med 20 procent under året.

– Unga och ensamstående drabbas hårdast av höga bostadspriser och kommande räntehöjningar. Vi hoppas att Johan Danielsson (S) och den nya regeringen använder sina nio månader vid makten till att presentera och genomföra konkreta åtgärder för att lösa bostadsbristen. Omformulerade amorteringskrav och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomiska förutsättningar är förslag som skulle göra stor skillnad för många, säger Marcus Svanberg.

Här har bostadspriserna ökat mest under året:

Villor % Bostadsrätter % Fritidshus %
Jämtlands län +22% Gotlands län +26% Jämtlands län +29%
Västerbottens län +18% Västerbottens län +19% Skåne län +29%
Västernorrlands län +14% Värmlands län +18% Östergötlands län +27%

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär:

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt
Bostadspriserna har under det senaste året stigit kraftigt i stora delar av landet. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

För mer information vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder fria för användning:

Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: Bostadskoll
Facebook: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Instagram: Länsfast Sverige

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 36 612 bostadsrätter och 16 856 villor under september 2021–november 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse juni 2021–augusti 2021, årssiffran är en jämförelse mellan september 2020–november 2020 och enmånadssiffran är en jämförelse med september 2021 och aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 6 512 fritidshus under december 2020–november 2021 och utvecklingen jämförs med föregående tolvmånadersperiod.

Bilaga

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris (kr/kvm)

Riket

± 0%

+ 1%

+ 6%

44 722

Centrala Stockholm

+ 1%

+ 3%

+ 10%

109 231

Stor-Stockholm

+ 1%

+ 3%

+ 5%

66 476

Centrala Göteborg

- 1%

- 1%

+ 8%

68 496

Stor-Göteborg

- 1%

- 1%

+ 6%

49 109

Centrala Malmö

± 0%

+ 2%

+ 10%

38 931

Stor-Malmö

- 1%

- 1%

+ 9%

35 758

Så har villapriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris

Riket

± 0%

- 1%

+ 14%

3 983 000

Stor-Stockholm

+ 1%

+ 2%

+ 14%

7 228 000

Stor-Göteborg

± 0%

+ 1%

+ 14%

6 103 000

Stor-Malmö

- 1%

- 2%

+ 15%

5 226 000

Så har fritidshuspriserna förändrats i Sverige:

Region

12 månader

Medelpris

Riket

+ 20%

2 387 000 kr

 

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.