Tillbaka till pressmeddelanden

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Trendbrott – villapriserna mattas av

2021-09-08

Villapriserna bromsar in och augusti blev den första månaden i år med oförändrade priser. Bostadsrättspriserna i landet vände dock upp med en procent. Stor-Stockholm går mot strömmen, med stillastående bostadsrättspriser och svagt sjunkande villapriser. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Det är naturligt att den extrema prisuppgången vi sett senaste året bromsat in. Vi väntar oss att bostadspriserna kommer att fortsätta stabiliseras under hösten. Även om många fortfarande är intresserad av att flytta till något större så finns det en gräns för hur långt det är möjligt att gå i budgivningarna, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I augusti sjönk villapriserna med 1 procent i Stor-Stockholm medan de var oförändrade i riket som helhet samt i Stor-Göteborg och Stor-Malmö. På årsbasis har priset på villor stigit med hela 16 procent. Allra störst är uppgången i Kronoberg där villapriserna ökat med 21 procent de senaste tolv månaderna. För fritidshuspriserna i landet märks ännu ingen avmattning. De har nu stigit med totalt 16 procent på årsbasis – allra mest i Skåne där de ökat med hela 24 procent.

– Många som gått i flyttankar under pandemin passar på att sälja sin bostad nu, för att dra nytta av den stora prisuppgången som varit. Om antalet bostäder som läggs ut till försäljning ökar kraftigt kan det dock leda till att priserna sjunker på vissa platser, säger Marcus Svanberg.

Bostadsrättspriserna i riket, centrala Stockholm och Göteborg ökade med 1 procent den senaste månaden, medan de var oförändrade i Malmö och Stor-Stockholm. På årsbasis har priserna på bostadsrätter gått upp med 10 procent. Allra störst är uppgången i Dalarna där priserna stigit med 25 procent de senaste tolv månaderna.

– Det nyligen återinförda skärpta amorteringskravet drabbar främst unga och ensamstående, grupper som redan före pandemin haft svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det kommer dock ha en marginell påverkan på bostadspriserna. För att skapa en ekonomiskt hållbar bostadsmarknad krävs det politiska åtgärder så som omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och kontantinsatsregler som anpassas till bostadsköparens ekonomi, säger Marcus Svanberg.

Här har bostadspriserna ökat mest under året:

Bostadsrätter % Villor % Fritidshus %
Dalarna +25% Kronoberg +21% Skåne +24%
Gotland +16% Västerbotten +20% Stockholms län +21%
Västerbotten +15% Skåne +20% Kalmar län +20%

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär:

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt
Bostadspriserna har under det senaste året stigit kraftigt i stora delar av landet. Men så länge du säljer och köper vid ungefär samma tidpunkt kommer upp- eller nedgångar i prisutvecklingen på bostadsmarknaden ha mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och förändrade arbetsförhållanden skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad först. Då vet du utgångsläget inför ditt eget köp och kan enkelt räkna på exakt vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder fria för användning:

Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab

Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 29 674 bostadsrätter och 15 384 villor under juni 2021–augusti 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse mars 2021–maj 2021. Årssiffran är en jämförelse mellan juni 2020–augusti 2020 och september 2020–augusti 2021. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 6 544 fritidshus under september 2020–augusti 2021 och utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Bilaga

Så har villapriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris

Riket

± 0%

+ 2%

+ 16%

3 776 000

Stor-Stockholm

- 1%

± 0%

+ 18%

6 903 000

Stor-Göteborg

± 0%

+ 2%

+ 17%

5 568 000

Stor-Malmö

± 0%

+ 2%

+ 22%

5 289 000

Så har bostadsrättspriserna förändrats i storstäderna:

Region

1 månad

3 månader

12 månader

Medelpris (kr/kvm)

Riket

+ 1%

+ 1%

+ 10%

44 659

Centrala Stockholm

+ 1%

+ 1%

+ 12%

106 232

Stor-Stockholm

± 0%

- 1%

+ 10%

65 358

Centrala Göteborg

+ 1%

+ 2%

+ 8%

70 063

Stor-Göteborg

+ 1%

+ 2%

+ 8%

51 008

Centrala Malmö

± 0%

- 2%

+ 13%

38 478

Stor-Malmö

± 0%

+ 2%

+ 14%

36 546

Så har fritidshuspriserna förändrats i Sverige:

Region

12 månader

Medelpris

Riket

+ 16%

2 310 000 kr

 

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.