Tillbaka till pressmeddelanden

Ny analys av bostadsmarknaden i Sveriges län under de senaste 20 åren visar: Prisuppgången på bostäder bromsade in under 10-talet

2020-01-07

Prisuppgången på bostadsrätter under 2010-talet var betydligt lägre än decenniet innan. Bostadsrättspriserna ökade med 151 procent under perioden 2000–2009, att jämföra med en uppgång med 70 procent mellan 2010–2019. Det visar en ny analys som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort av data från Svensk Mäklarstatistik.

– Att svenskarnas löner ökat kraftigt, i kombination med historiskt låga räntor och en växande bostadsbrist, har bidragit till stora prisökningar sedan millennieskiftet. Politiska reformer som kan underlätta för fler att byta bostad efter behov skulle bidra till en långsiktigt hållbar bostadsmarknad, säger Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Mellan 2000–2009 steg bostadsrättspriserna med 151 procent, medan de gick upp med 70 procent de senaste tio åren. Villapriserna steg under 2000–2009 med 88 procent, medan de sedan 2010 fram till i dag har ökat med 49 procent. Det visar en ny analys som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort genom att jämföra data från Svensk Mäklarstatistik över prisutvecklingen på bostäder under perioden 2000–2009 med perioden 2010–2019.

– Med höga bostadspriser kan ränteutvecklingen, en vikande konjunktur och tuffa kreditvillkor bli utmaningar för bostadsmarknaden på sikt. Främst påverkas de med minst marginaler – unga och ensamhushåll. Åtgärder som gör det lättare att köpa en egen bostad bör prioriteras, med omformulerade amorteringskrav och individanpassad kontantinsats i fokus, säger Marcus Svanberg.

Det län där skillnaden i prisuppgång för bostadsrätter är störst mellan de två perioderna är Värmland. Här ökade priserna med 480 procent under 2000–2009, jämfört med 114 procent 2010–2019. Norrbotten var enda länet där prisuppgången på bostadsrätter var större under 2010-talet än 2000-talet. Prisuppgången var där 68 procent respektive 153 procent.

Villapriserna skiljer sig mest åt i Hallands län, från 121 procents uppgång mellan 2000–2009 till att öka med 45 procent under perioden 2010–2019. Det enda länet där prisuppgången på villor var större under 2010-talet än 2000-talet är Västerbotten. Där var prisuppgången 61 procent respektive 67 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder: 
Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken
Prisstatistiken är framtagen av Svensk Mäklarstatistik och bearbetad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. I kartläggningen har överlåtelser av bostadsrätter och villor mellan januari-december 2000–2009 jämförts med januari–november 2010–2019. För bostadsrätter baseras statistiken på det genomsnittliga kvadratmeterpriset. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

Så har bostadsrättspriserna utvecklats under två decennier:

Region

Prisutveckling
2000–2009

Prisutveckling
2010–2019

Nuvarande
medelpris (kr/kvm)

Riket

+ 151%

+ 70%

39 181 kr

Blekinge län

+ 358%

+ 104%

18 858 kr

Dalarnas län

+ 293%

+ 138%

19 622 kr

Gotlands län

+ 251%

+ 52%

31 826 kr

Gävleborgs län

+ 218%

+ 109%

18 527 kr

Hallands län

+ 375%

+ 77%

31 180 kr

Jämtlands län

+ 110%

+ 79%

25 670 kr

Jönköpings län

+ 196%

+ 100%

23 862 kr

Kalmar län

+ 266%

+ 77%

17 912 kr

Kronobergs län

+ 290%

+ 101%

22 344 kr

Norrbottens län

+ 68%

+ 153%

18 306 kr

Skåne län

+ 170%

+ 59%

26 710 kr

Stockholms län

+ 125%

+ 64%

56 437 kr

Södermanlands län

+ 290%

+ 117%

20 435 kr

Uppsala län

+ 125%

+ 59%

34 140 kr

Värmlands län

+ 480%

+ 114%

18 648 kr

Västerbottens län

+ 169%

+ 133%

23 837 kr

Västernorrlands län

+ 198%

+ 108%

14 278 kr

Västmanlands län

+ 247%

+ 70%

19 043 kr

Västra Götalands län

+ 130%

+ 82%

35 639 kr

Örebro län

+ 185%

+ 88%

20 180 kr

Östergötlands län

+ 354%

+ 131%

26 122 kr

Så har villapriserna utvecklats under två decennier:

Region

Prisutveckling
2000–2009

Prisutveckling
2010–2019

Nuvarande
medelpris (K/T-tal)

Riket

+ 88%

+ 49%

1,69

Blekinge län

+ 77%

+ 39%

1,85

Dalarnas län

+ 78%

+ 60%

1,85

Gotlands län

+ 115%

+ 49%

1,77

Gävleborgs län

+ 69%

+ 54%

1,84

Hallands län

+ 121%

+ 45%

1,65

Jämtlands län

+ 65%

+ 46%

1,77

Jönköpings län

+ 78%

+ 55%

1,80

Kalmar län

+ 76%

+ 38%

1,81

Kronobergs län

+ 86%

+ 37%

1,76

Norrbottens län

+ 68%

+ 61%

1,65

Skåne län

+ 113%

+ 38%

1,76

Stockholms län

+ 87%

+ 48%

1,40

Södermanlands län

+ 92%

+ 51%

1,67

Uppsala län

+ 97%

+ 50%

1,59

Värmlands län

+ 73%

+ 43%

1,82

Västerbottens län

+ 61%

+ 67%

1,79

Västernorrlands län

+ 54%

+ 48%

1,75

Västmanlands län

+ 81%

+ 55%

1,70

Västra Götalands län

+ 97%

+ 54%

1,70

Örebro län

+ 66%

+ 60%

1,75

Östergötlands län

+ 92%

+ 60%

1,75

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.