Tillbaka till pressmeddelanden

Ny analys av bostadsmarknaden under de senaste 30 åren visar: Största prisuppgången för villor på 15 år

2021-07-12

Under det senaste året har villapriserna stigit med hela 13 procent. Det är den största prisuppgång under en tolvmånadersperiod för villor sedan 2006. Det visar en ny kartläggning som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort med data från SCBs Fastighetsprisindex.

– Under pandemin har efterfrågan på villor varit exceptionellt hög över hela landet – fler vill bo större och ha bra förutsättningar att arbeta på distans. I kombination med historiskt låga räntor och en omfattande bostadsbrist har det fått villapriserna att öka kraftigt det senaste året, säger Marcus Svanberg, VD för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Under de senaste tolv månaderna har villapriserna i landet ökat med hela 13 procent. Endast en gång de senaste 30 åren har priserna stigit mer under en tolvmånadersperiod – i början av 2006 då priserna steg med 13,5 procent på årsbasis. Det visar en ny samanställning som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort genom att analysera data från SCB över den kvartalsvisa prisutvecklingen på småhus sedan 1991.

– Huspriserna riskeras att pressas upp till nivåer som inte är långsiktigt hållbara. Eftersom lönerna inte ökat i samma takt kommer den mest extrema utvecklingen troligen att avta framöver. Priserna fortsätter sannolikt stiga men inte lika kraftigt som tidigare, även om efterfrågan just nu är rekordstor, säger Marcus Svanberg.

De senaste fem åren har villapriserna stigit med 33 procent, medan uppgången har varit 67 procent det senaste decenniet.
 
– Den nuvarande situationen med höga bostadspriser och skarpa kreditregler gör det väldigt svårt för hushåll med små ekonomiska marginaler att ta sig in på bostadsmarknaden. Omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och kontantinsatsregler som tar hänsyn till den enskilde bostadsköparens ekonomi skulle göra det lättare för fler att byta bostad efter behov, säger Marcus Svanberg.

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post:  per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder:
Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken
Statistiken baseras på Fastighetsprisindex, SCB:s huvudmått för prisutvecklingen på det befintliga beståndet av småhus och innehåller samtliga beviljade överlåtelser av småhus i hela landet, per den 31 mars 2021. Avser en- och tvåfamiljshus samt rad- och kedjehus. Indexet tar hänsyn till att det nödvändigtvis inte är helt jämförbara fastigheter som säljs vid varje mättillfälle genom att dela in de sålda fastigheterna efter taxeringsvärde och geografisk placering. Prisutvecklingen mäts kvartalsvis genom K/T-talet, som är kvoten mellan köpeskillingen och taxeringsvärdet för de sålda fastigheterna. Statistiken har sammanställts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Bilaga:

Så har villapriserna i Sverige utvecklats sedan 1986 (Fastighetsprisindex)

 

Dokument

Statistiken baseras på Fastighetsprisindex, SCB:s huvudmått för prisutvecklingen på det befintliga beståndet av småhus och innehåller samtliga beviljade överlåtelser av småhus i hela landet, per den 31 mars 2021. Avser en- och tvåfamiljshus samt rad- och kedjehus. Indexet tar hänsyn till att det nödvändigtvis inte är helt jämförbara fastigheter som säljs vid varje mättillfälle genom att dela in de sålda fastigheterna efter taxeringsvärde och geografisk placering. Prisutvecklingen mäts kvartalsvis genom K/T-talet, som är kvoten mellan köpeskillingen och taxeringsvärdet för de sålda fastigheterna. Statistiken har sammanställts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.