Tillbaka till pressmeddelanden

Ny kartläggning om ungas boende: Åtta av tio unga bor i kommun med bostadsbrist

2021-11-29

Fler än åtta av tio unga, hela 85 procent, mellan 19–25 år bor i en kommun som har ett underskott av bostäder till unga. Det visar en ny kartläggning som gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling baserat på data från Boverket och SCB.

– Både hyrorna och lägenhetspriserna har under lång tid stigit betydligt mer än inflationen, samtidigt som det byggts för få små och billiga bostäder. Det nyligen återinförda skärpta amorteringskravet slår dessutom hårt mot unga, som redan före pandemin hade svårt att komma in på bostadsmarknaden, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

En stor majoritet av alla unga, 85 procent mellan 19–25 år, bor i en kommun som uppger sig ha brist på bostäder för unga. I exempelvis Stockholms län är motsvande siffra hela 98 procent. Det visar en ny kartläggning som genomförts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling baserat på siffror från Boverket och SCB.

– En historiskt stor andel unga vuxna har i dag inte ett boende som de kan kalla sitt eget hem. Det riskerar att leda till missade arbets- och utbildningstillfällen, vilket påverkar Sveriges långsiktiga välmående och konkurrenskraft, säger Marcus Svanberg.

Andelen unga som bor i kommuner med brist på lämpliga bostäder för unga har dessutom ökat från 79 procent 2013 till dagens 85 procent. Totalt uppger 177 av 274 svarande kommuner att de har ett underskott, 88 att de har balans på bostadsmarknaden medan endast 9, relativt små, kommuner har ett överskott av bostäder för unga.

– Nu är det mindre än ett år kvar till riksdagsvalet och den stora bristen på bostäder för unga visar att både regeringen och landets kommunpolitiker gjort för lite. För att fler unga ska kunna få en bostad krävs det billigare hyresrätter, enklare regelverk för att hyra ut hela eller delar av sin bostad samt nya sparformer och kreditregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomiska förutsättningar, säger Marcus Svanberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder fria för användning:

Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: Bostadskoll
Facebook: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Instagram: Länsfast Sverige

Om statistiken
Statistiken över antalet unga per kommun kommer från SCB. Statistiken över antalet kommuner med bostadsbrist för unga kommer från Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2021 och 2013. 277 av landets 290 kommuner svarade 2021 på frågan:
”Hur bedömer ni läget för ungdomar på bostadsmarknaden?”

  • 88 kommuner svarade "Balans på bostadsmarknaden”, vilket innebär att ungdomarnas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.
  • 177 kommuner svarade ”Underskott på bostäder” vilket innebär att behov och efterfrågan är större än utbudet. I de 177 kommunerna bor 85 procent av alla mellan 19–25 år.
  • 9 kommuner svarade ”Överskott på bostäder”, vilket innebär att det ständigt finns fler lediga hyresbostäder eller bostäder till salu än vad som efterfrågas.

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.