Det senaste året har elpriset ökat med upp till 3 200 kronor per månad, samtidigt som den genomsnittliga pensionsutbetalningen endast ökat med 850 kronor per månad. Nu varnar mäklare för att allt fler äldre tvingas flytta.
Ikon pil tillbaka Tillbaka till pressmeddelanden

Ny kartläggning visar: Så hårt slår elpriserna mot pensionärer i villa

2023-02-28

Det senaste året har elpriset ökat med upp till 3 200 kronor per månad, samtidigt som den genomsnittliga pensionsutbetalningen endast ökat med 850 kronor per månad. Det visar en ny sammanställning av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Nu varnar mäklare för att allt fler äldre tvingas flytta.

– Våra fastighetsmäklare träffar allt fler äldre som har svårt att klara av de ökade boendekostnaderna till följd av att elpriserna stigit betydligt snabbade än pensionen. Många äldre svenskar vill bo kvar i sitt nuvarande boende så länge som möjligt men kan nu tvingas överväga att sälja sitt hem, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Elkostnaden för en snittvilla har stigit med 1 500 kronor per månad i nordligaste Sverige och med 3 200 kronor per månad i sydligaste Sverige, som en följd av att elpriserna ökat med över 200 procent. Samtidigt steg utbetalningarna av allmän pension och inkomstpensionstillägg med endast 6 procent, motsvarande 850 kronor per månad från 2021 till 2022.

– Äldre villaägare har ofta lägre belåningsgrad, vilket gör deras privatekonomi mindre känslig för räntehöjningar. Samtidigt drabbas de väldigt hårt av de höga el- och matpriserna samt den i övrigt kraftiga inflationen eftersom pensionen inte alls ökar lika mycket, säger Marcus Svanberg.

Trots att kostnaden för el ökat mycket i hela landet är det stora skillnader mellan länen. I Västerbotten och Västernorrland har kostnaden gått upp med 1 500 kronor. I Blekinge och Halland, som sett den största ökningen, är uppgången mer än dubbelt så stor, upp 3 200 kronor per månad.

Även livsmedelspriserna har ökat betydligt snabbare än pensionen. Enligt statistik från SCB steg priserna på mat med nära 20 procent under förra året, vilket är den största uppgången under ett enskilt år sedan 1980-talet.

Tre tips – så kan du investera för att på sikt minska energianvändningen i din bostad:

1. Behåll värmen i huset

Upp till en tredjedel av husets energiförlust sker genom dörrar och fönster. Se över lister och isoleringar runt dörrar och fönster för att minimera värmeförluster. En ny ytterdörr kan dessutom både höja värdet på huset och öka skyddet mot inbrott.

2. Byt energisystem
Att byta eller förbättra bostadens uppvärmningssystem kan vara en lönsam investering som markant sänker hushållets elräkning. Gör en kalkyl över vad som ger den bästa helhetslösningen för din bostad.

3. Installera solceller
Solceller både höjer värdet på en bostad med i snitt 100 000 kronor och sänker elkostnaden. Från och med förra året kan du ansöka om skattereduktion i samband med installationen. En certifierad installatör hjälper dig att optimera vinkel och riktning på solcellerna.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad:

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt.
Bostadspriserna steg kraftigt i stora delar av landet under coronapandemin, medan de under 2022 föll på de flesta platser. Försök att sälja och köpa vid ungefär samma tidpunkt, så har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi.
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först.
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

För mer information vänligen kontakta:
Per Sangrud, presschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder fria för användning:
Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: Bostadskoll
Facebook: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Instagram: Länsfast Sverige

Om statistiken
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har med hjälp av siffror från SCB, Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Pensionsmyndigheten kartlagt hur snittpriserna på el och livsmedel utvecklats det senaste året och jämfört med hur mycket genomsnittliga pensionsutbetalningen ökat under samma period.

Statistiken om elpriser kommer från Energimarknadsinspektionen och är baserad på det månatliga snittpriset inklusive moms för ett ettårigt avtal, omräknat till ett genomsnittligt pris för 2021 respektive 2022 och är bearbetad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Statistiken om genomsnittsförbrukning är framtagen av Energimyndigheten och bearbetad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Uträkningen baseras på den genomsnittliga årliga elförbrukningen i småhus per län under perioden 2017–2021.

Statistiken om livsmedelspriser baseras på utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) under 2022. Statistiken är framtagen av SCB och bearbetad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Statistiken om pensioner i Sverige baseras på medelbeloppen av utbetalningar av allmän pension inklusive inkomstpensionstillägg per län och i riket, där december 2021 jämförts med december 2022. Statistiken är framtagen av Pensionsmyndigheten och bearbetad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Bilaga
Statistik på länsnivå.*

Län

Ökning av elkostnad per år i kronor

Ökning pensions-utbetalningar per år i kronor

Blekinge

39 000 kr

10 800 kr

Dalarna

22 000 kr

10 800 kr

Gotland

21 000 kr

11 400 kr

Gävleborg

24 000 kr

10 800 kr

Halland

39 000 kr

11 100 kr

Jämtland

20 000 kr

11 000 kr

Jönköpings län

22 000 kr

11 100 kr

Kalmar län

31 000 kr

10 700 kr

Kronoberg

27 000 kr

10 900 kr

Norrbotten

19 000 kr

10 400 kr

Skåne

35 000 kr

10 600 kr

Stockholms län

33 000 kr

10 200 kr

Södermanland

29 000 kr

10 300 kr

Uppsala län

24 000 kr

10 800 kr

Värmland

23 000 kr

10 600 kr

Västerbotten

18 000 kr

10 800 kr

Västernorrland

18 000 kr

10 800 kr

Västmanland

19 000 kr

10 500 kr

Västra Götaland

26 000 kr

10 800 kr

Örebro län

24 000 kr

10 600 kr

Östergötland

24 000 kr

10 700 kr

*Elområdenas gränser går genom vissa län och stämmer därför inte alltid exakt med länsgränserna.

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.