Tillbaka till pressmeddelanden

Ny kartläggning visar: Stigande bostadspriser slår hårdast mot kvinnor

2021-03-10

I snitt tar det nu 16 år för kvinnor att spara ihop till kontantinsatsen – två år längre än för män. Förra året steg bostadsrättspriserna i Sverige med 7 procent, något som slår hårdast mot kvinnor. Det visar en ny kartläggning baserad på statistik från SCB och Svensk Mäklarstatistik som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har gjort.

– Den kraftiga prisuppgången för bostäder det senaste året bidrar till att göra bostadsmarknaden ojämställd. Kvinnor, som generellt tjänar mindre än män, får ännu svårare att köpa en bostad när priserna stiger mer än lönerna, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Tiden det tar att spara ihop till kontantinsatsen, som motsvarar 15 procent av köpeskillingen, skiljer sig markant åt mellan könen. I riket som helhet skulle det i genomsnitt ta 14 år för män och 16 år för kvinnor att få ihop de drygt 400 000 kronor som krävs för att köpa en genomsnittlig bostadsrätt, förutsatt att de sparar 10 procent av sin årsinkomst. I Stockholms län tar det längst tid att spara ihop till insatsen – 18 år för män och 20 år för kvinnor.

– Det måste bli lättare för både kvinnor och män att kunna byta bostad efter behov. Märta Stenevi (MP) får i och med sin nya roll som jämställdhets- och bostadsminister en unik möjlighet att göra bostadsmarknaden mer jämlik, säger Marcus Svanberg.

Enligt statistik från SCB motsvarade kvinnors inkomst under 2019 endast 78,6 procent av männens inkomst, även om kvinnornas lön ökar snabbare. En rapport från Länsförsäkringar visar att det kommer att dröja 37 år innan lönerna i Sverige är jämställda om utvecklingen fortsätter i samma takt som den haft sedan år 2000.

– Bostadspolitiken har hamnat i skymundan under pandemin. För att skapa en långsiktigt hållbar bostadsmarknad bör regeringen arbeta för att få till startlån och kontantinsatsregler som utgår från individens ekonomiska förutsättningar, säger Marcus Svanberg.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder fria för användning:

Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om bolånetaket:
Sedan 2010 finns ett så kallat bolånetak i Sverige. Bolånetaket innebär att den som ska köpa bostad får ta ett bolån motsvarande högst 85 procent av köpesumman. De resterande 15 procenten ska utgöras av eget kapital – den så kallade kontantinsatsen.

"Hur hållbar är bostadsmarknaden?"
Statistiken är en del av ”Hur hållbar är bostadsmarknaden” – en rapport som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit fram. Det andra kapitlet handlar om skillnader i kvinnors och mäns möjlighet att köpa en bostad. Här kan du läsa mer om rapporten.

Om statistiken

I sammanställningen har medianinkomsten 2019 (netto) på individnivå per län jämförts med genomsnittliga medelpriser på bostadsrätter på riks- och länsnivå. Medelpriset baseras på försäljningar som är genomförda på tolv månaders basis, per den 31 januari 2021. Beräkningen bygger på att köparen kan spara tio procent av årsinkomsten till en framtida kontantinsats och att singelhushåll gör en bostadsaffär utan övrigt kapital att skjuta till. Statistiken är framtagen av Statistiska Centralbyrån och Svensk Mäklarstatistik samt bearbetad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Antal år för att spara ihop till kontantinsatsen (med en sparkvot på 10 procent av årsinkomsten) per län, sorterat efter antal år:

Region

Medelpris

Kontantinsats

Medellön
kvinnor

Medellön
män

År att spara
(kvinnor)

År att spara
(män)

Riket

2 699 048 kr

404 857 kr

254 000 kr

297 800 kr

16

14

Stockholms län

3 767 600 kr

565 140 kr

280 400 kr

319 300 kr

20

18

Västra Götalands län

2 457 354 kr

368 603 kr

254 600 kr

300 400 kr

14

12

Gotlands län

2 287 231 kr

343 085 kr

241 500 kr

267 200 kr

14

13

Hallands län

2 349 613 kr

352 442 kr

257 900 kr

312 900 kr

14

11

Uppsala län

2 264 857 kr

339 729 kr

250 800 kr

298 700 kr

14

11

Jämtlands län

2 040 809 kr

306 121 kr

245 200 kr

273 100 kr

12

11

Skåne län

1 991 859 kr

298 779 kr

244 400 kr

285 400 kr

12

10

Östergötlands län

1 839 283 kr

275 893 kr

245 900 kr

293 500 kr

11

9

Västerbottens län

1 725 620 kr

258 843 kr

240 800 kr

286 700 kr

11

9

Kronobergs län

1 727 935 kr

259 190 kr

244 300 kr

290 500 kr

11

9

Jönköpings län

1 745 992 kr

261 899 kr

247 000 kr

293 700 kr

11

9

Örebro län

1 572 720 kr

235 908 kr

243 000 kr

287 800 kr

10

8

Södermanlands län

1 551 107 kr

232 666 kr

246 600 kr

290 400 kr

9

8

Dalarnas län

1 507 795 kr

226 169 kr

244 700 kr

287 000 kr

9

8

Blekinge län

1 470 814 kr

220 622 kr

244 500 kr

288 400 kr

9

8

Värmlands län

1 398 810 kr

209 821 kr

243 100 kr

283 300 kr

9

7

Västmanlands län

1 410 236 kr

211 535 kr

248 700 kr

299 100 kr

9

7

Gävleborgs län

1 349 651 kr

202 448 kr

243 100 kr

287 600 kr

8

7

Kalmar län

1 326 035 kr

198 905 kr

243 800 kr

287 400 kr

8

7

Norrbottens län

1 345 866 kr

201 880 kr

254 100 kr

302 000 kr

8

7

Västernorrlands län

944 085 kr

141 613 kr

249 700 kr

290 000 kr

6

5

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.