Bjurholm i Västerbotten är Sveriges bästa kommun för äldre att bo i. Det visar en sammanställning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som i ett nytt index rankar äldres boendesituation i landets kommuner.
Ikon pil tillbaka Tillbaka till pressmeddelanden

Ny rankning visar: Bjurholm är bästa kommunen för äldre att bo i – storstäderna i botten

2022-06-01

Bjurholm i Västerbotten är Sveriges bästa kommun för äldre att bo i. Det visar en sammanställning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som i ett nytt index rankar äldres boendesituation i landets kommuner. Allra sist, på plats 253, placerar sig Malmö stad. Även de två övriga storstäderna hamnar i botten med Stockholm på plats 221 och Göteborg på plats 224.

– Det pratas mycket om pensioner, men äldres boendesituation är i princip helt frånvarande i den politiska debatten. Åtta av tio äldre bor i dag i en kommun med brist på senioranpassade bostäder, vilket gör att många tvingas bo kvar i ett boende som inte längre passar dem. Nu behövs en ny bostadspolitik för Sveriges pensionärer, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Bjurholms kommun i Västerbotten hamnar på första plats i rankningen över kommuner där det är bäst för äldre att bo. I det nya indexet Sveriges bästa kommun för äldre att bo i har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vägt samman hur stor boyta pensionen räcker till, genomsnittlig flyttskatt, trygghet med hemtjänsten och tillgången till särskilt boende för äldre. 

– Självklart har regeringen ett stort ansvar och endast två av tio svenskar ger godkänt till regeringens bostadspolitik för pensionärer. Men det är även stor skillnad på i hur hög grad landets kommuner skapar goda förutsättningar för de äldre som vill och behöver flytta till ett boende som passar dem bättre, säger Marcus Svanberg.

Malmö stad rankas sist i Sveriges bästa kommun för äldre att bo i, med en kombination av höga hyror, en hög genomsnittlig flyttskatt, låga betyg för trygghet i hemtjänsten och få platser på särskilt boende för äldre i relation till antalet äldre i kommunen. Även de övriga två storstadskommunerna rankas lågt – Göteborgs Stad hamnar på plats 30 från slutet och Stockholms stad rankas på 33:e sista plats.

– Att äldre har möjlighet att byta bostad efter behov är avgörande för rörligheten på hela bostadsmarknaden. Om ett äldre par får möjlighet att flytta från villan till något mindre som passar dem bättre kan en barnfamilj köpa deras villa och lämna sin lägenhet. Barnfamiljens lägenhet blir då den första gemensamma lägenheten för ett ungt par, som i sin tur lämnar sina ettor där två ungdomar som saknade eget boende kan flytta in, säger Marcus Svanberg.

Här är det bäst att bo för äldre:

Kommun Län
Bjurholms kommun Västerbotten
Malå kommun Västerbotten
Överkalix kommun Norrbotten
Vilhelmina kommun Västerbotten
Vindelns kommun Västerbotten

Här är det minst fördelaktigt att bo för äldre:

Kommun Län
Malmö stad Skåne
Lomma kommun Skåne
Huddinge kommun Stockholms län
Södertälje kommun Stockholms län
Sigtuna kommun Stockholms län

"Hur hållbar är bostadsmarknaden?"
Rankingen Sveriges bästa kommun för äldre är en del av ”Hur hållbar är bostadsmarknaden” – en rapport som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit fram. Det fjärde kapitlet handlar om äldres möjligheter på bostadsmarknaden.

För mer information vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder fria för användning:
Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: Bostadskoll
Facebook: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Instagram: Länsfast Sverige

Om statistiken
Kartläggningen baseras på statistik över hur stor boyta 25 procent av pensionen räcker till, genomsnittlig flyttskatt om man bott 30 år i en villa, upplevd trygghet med hemtjänsten och tillgången till särskilt boende för äldre, per äldre invånare i kommunen. Siffrorna har vägts samman i ett index – Sveriges bästa kommun för äldre att bo i – som beskriver äldres boendesituation. Totalt 253 kommuner ingår i kartläggningen. 

Beräkningarna av boyta för 25 procent av pensionen baseras på SCB:s statistik över medelhyra per kvadratmeter från 2021 och Pensionsmyndighetens statistik över medianpensionen från 2020.

Beräkningarna av genomsnittlig flyttskatt baseras på SCB:s statistik över medelpriset för villor under åren 1990 och 2020.

Statistiken över antalet platser på särskilt boende för äldre kommer från Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2022. 267 av landets 290 kommuner svarade 2022 på frågan om antalet platser på särskilt boende för äldre.

Befolkningsstatistiken över antalet personer som är 65 år eller äldre i kommunerna har hämtats från SCB och baseras på siffror från 2021.

Statistiken över upplevd trygghet i hemtjänsten har hämtats från Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? för 2020. 285 kommuner ingick 2020 i redovisningen av upplevd trygghet i hemtjänsten.

Bilaga


Bästa kommunerna att bo i för äldre (fallande ordning):

Kommun

Boyta i hyresrätt för 25% av pensionen

Genomsnittlig flyttskatt 1990-2020

Upplevd trygghet med hemtjänsten (skala 1-5)

Invånare 65+ per plats på särskilt boende för äldre

1. Bjurholms kommun

57,8 kvm

72 tkr

4,6

12,7

2. Malå kommun

58,0 kvm

40 tkr

4,5

15,7

3. Överkalix kommun

51,2 kvm

40 tkr

4,5

13,5

4. Vilhelmina kommun

50,4 kvm

61 tkr

4,5

17,8

5. Vindelns kommun

55,2 kvm

121 tkr

4,6

21,2

6. Ånge kommun

50,8 kvm

57 tkr

4,6

20,7

7. Strömsunds kommun

50,2 kvm

42 tkr

4,5

18,3

8. Olofströms kommun

57,3 kvm

148 tkr

4,5

20,3

9. Kalix kommun

52,2 kvm

90 tkr

4,4

17,5

10. Bräcke kommun

50,8 kvm

59 tkr

4,4

19,4

Minst fördelaktiga kommunerna att bo i för äldre (fallande ordning): 

Kommun

Boyta i hyresrätt för 25% av pensionen

Genomsnittlig flyttskatt 1990-2020

Upplevd trygghet med hemtjänsten (skala 1-5)

Invånare 65+ per plats på särskilt boende för äldre

1. Malmö stad

35,1 kvm

923 tkr

4,0

35,4

2. Lomma kommun

40,1 kvm

1 090 tkr

4,0

32,6

3. Huddinge kommun

41,9 kvm

1 029 tkr

4,1

37,1

4. Södertälje kommun

38,8 kvm

703 tkr

4,0

29,2

5. Sigtuna kommun

37,8 kvm

772 tkr

3,8

27,4

6. Åstorps kommun

39,8 kvm

387 tkr

4,1

39,5

6. Botkyrka kommun

44,1 kvm

811 tkr

4,0

31,1

8. Täby kommun

38,1 kvm

1 367 tkr

4,1

25,4

9. Hörby kommun

37,3 kvm

339 tkr

4,0

32,0

10. Båstads kommun

39,6 kvm

652 tkr

4,2

31,9

10. Landskrona kommun

41,5 kvm

604 tkr

4,1

29,3

Storstädernas placering på rankningen av de 253 kommunerna:

Kommun

Boyta i hyresrätt för 25% av pensionen

Genomsnittlig flyttskatt 1990-2020

Upplevd trygghet med hemtjänsten (skala 1-5)

Invånare 65+ per plats på särskilt boende för äldre

221. Stockholms stad

38,8 kvm

1 363 tkr

4,1

19,6

224. Göteborgs Stad

41,1 kvm

1 119 tkr

4,1

21,7

253. Malmö stad

35,1 kvm

923 tkr

4,0

35,4

 

Dokument

Bjurholm i Västerbotten är Sveriges bästa kommun för äldre att bo i. Det visar en sammanställning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som i ett nytt index rankar äldres boendesituation i landets kommuner. Allra sist, på plats 253, placerar sig Malmö stad. Även de två övriga storstäderna hamnar i botten med Stockholm på plats 221 och Göteborg på plats 224.

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.