Tillbaka till pressmeddelanden

Ny Sifoundersökning visar: Fler oroade över värdet på sin bostad

2020-05-29

Coronakrisen har ökat svenskarnas osäkerhet kring värdet på den egna bostaden. En av tre bostadsägare, 27 procent, oroas nu över att värdet på deras bostad ska sjunka – en ökning från 19 procent i februari. Bland unga bostadsägare är oron ännu större. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Jag förstår att många känner sig oroliga just nu. Men bostadsmarknaden har visat sig förvånansvärt motståndskraftig mot effekterna av corona. Än så länge är priserna ganska stabila och det görs fler bostadsaffärer än samma period förra året, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I undersökningen svarar 27 procent av bostadsägarna att de är oroliga för hur värdet på den egna bostaden ska utvecklas. Det är en ökning från 19 procent i februari. Mest oroade är bostadsägare mellan 18–29 år, där över hälften oroas över värdeutvecklingen. Även här har andelen oroade ökat markant sedan i februari, från 27 till 51 procent.

– Framåt är tidsaspekten en nyckelfaktor – hur utdragen smittspridningen blir påverkar samhällsekonomin och därmed bostadsmarknaden. När läget upplevs osäkert är det extra viktigt att vara långsiktig – planera bostadsköpet efter de egna förutsättningarna och att hitta en bostad där man trivs och kan bo länge, säger Marcus Svanberg.

Oron för prisnedgångar minskar med åldern. Exempelvis uppger 18 procent av bostadsägarna över 65 år att de är oroade. Kvinnor är mer oroliga än män; 33 procent av kvinnorna uppger att de nu är oroliga för sjunkande bostadspriser medan 20 procent av männen uppger samma sak.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om undersökningen:
Resultatet baseras på svar i två olika Sifoundersökningar. Den senaste genomfördes i maj 2020 och hade 1 000 svarande. Av dem ägde 78 procent sin bostad. Ovan jämförs detta med en Sifoundersökning som slutfördes i februari 2020 och hade 3 255 svarande. Där uppgav 76 procent att de ägde sin bostad. Båda med respondenter i åldern 18–79 år ur ett riksrepresentativt urval.

Bilaga

Oroar du dig för hur värdet på din bostad kommer att utvecklas?
(Maj 2020)

Ålder

Ja

Nej

Vet ej

Totalt

27%

72%

1%

18–29 år

51%

47%

3%

30–49 år

29%

69%

1%

50–64 år

18%

82%

0%

65–79 år

18%

82%

0%

Oroar du dig för hur värdet på din bostad kommer att utvecklas?
(Februari 2020)

Ålder

Ja

Nej

Vet ej

Totalt

19%

81%

1%

18–29 år

27%

68%

5%

30–49 år

22%

78%

1%

50–64 år

22%

78%

0%

65–79 år

16%

84%

0%

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.