Tillbaka till pressmeddelanden

Ny Sifoundersökning visar: Fyra av tio kvinnor har inte råd att bo kvar vid en separation

2021-03-09

Nästan varannan kvinna, 42 procent, skulle inte ha råd att bo kvar i sin nuvarande bostad om de separerade. Bland männen är andelen mindre än hälften så hög, 19 procent. Det visar en ny Sifoundersökning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Kvinnor har i genomsnitt endast 79 procent av männens inkomst Den kraftiga prisuppgången för bostäder det senaste året har förstärkt klyftan mellan kvinnor och män på bostadsmarknaden, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Fyra av tio kvinnor, 42 procent, uppger att de inte skulle ha råd att bo kvar i sin nuvarande bostad vid en separation. Bland männen är andelen som skulle tvingas flytta markant lägre, bara två av tio, 19 procent, skulle inte klara av kostnaden. Mönstret ser likadant ut i alla åldersgrupper. Störst skillnader återfinns bland personer från 18 upp till 49 år, där cirka hälften av de tillfrågade kvinnorna svarade att de inte skulle ha råd att bo kvar vid en separation.

– Skarpa kreditregler och ekonomisk osäkerhet slår oproportionerligt hårt mot kvinnor. Märta Stenevi (MP) har i sin nya roll som jämställdhets- och bostadsminister en unik position att göra bostadsmarknaden mer jämlik. Här kan omformulerade amorteringskrav, sänkt flyttskatt och kontantinsatsregler som tar hänsyn till bostadsköparens ekonomi göra stor skillnad, säger Marcus Svanberg.

Tre tips för en jämställd boendeekonomi

1. Dela på ansvaret
Våga prata pengar. Dela i den mån det är möjligt lika på föräldraledighet, deltidsarbete och vabbande.

2. Skriv samboavtal
Sambor inte har samma juridiska trygghet som gifta par. Skriv därför ett samboavtal och prata igenom på förhand hur ni skulle lösa en separation.

3. Ha eget sparande
Se till så att ni båda har eget sparande. Och kompensera eventuellt den som arbetar deltid.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Pressbilder fria för användning:

Marcus Svanberg
Genrebilder

Här kan du följa oss:
Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

"Hur hållbar är bostadsmarknaden?"
Statistiken är en del av ”Hur hållbar är bostadsmarknaden” – en rapport som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit fram. Det andra kapitlet handlar om skillnader i kvinnors och mäns möjlighet att köpa en bostad. Här kan du läsa mer om rapporten.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling under perioden den 5–18 februari 2021. Totalt har 1 000 svenskar mellan 18–79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågan. I den omräknade tabellen utgörs basen av 691 svarande
mellan 18–79 år från ett riksrepresentativt urval.

Bilaga

Skulle du ha råd att bo kvar i din nuvarande bostad om du separerade från en partner (omräknad bas där svarande som bor ensamma eller med annan än sin partner uteslutits)?

Svarsalternativ

Totalt

Män

Kvinnor

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

Ja

62,2%

75,3%

48,5%

63,0%

60,2%

66,8%

59,7%

Nej

30,1%

18,9%

41,7%

34,4%

33,1%

25,5%

27,3%

Tveksam, vet ej

7,7%

5,8%

9,7%

2,6%

6,7%

7,7%

13,0%

Skulle du ha råd att bo kvar i din nuvarande bostad om du separerade från en partner?

Svarsalternativ

Totalt

Män

Kvinnor

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

Ja

43,1%

51,2%

34,7%

41,3%

42,2%

44,5%

44,7%

Nej

19,7%

14,1%

25,5%

20,2%

18,8%

19,7%

20,8%

Jag bor redan ensam

29,7%

27,2%

32,2%

28,5%

32,0%

32,8%

23,2%

Jag bor med mina föräldrar/annan släkting/
vän eller
som inneboende

2,0%

2,8%

1,3%

8,3%

1,2%

0%

0%

Tveksam, vet ej

5,5%

4,6%

6,3%

1,8%

5,9%

3,0%

11,3%

Per Sangerud Presschef

Per Sangrud

PR- och hållbarhetschef

Bostadsspekulant

Statistik och rapporter

Här hittar du våra senaste rapporter om bostadsmarknaden, statistik och bilder fria att använda för dig som är journalist.